Danas je u Tuzli održana 49.sjednica Skupštine Tuzlanskog kantona, a među tačkama dnevnog reda bilo je i tema koje se odnose na područje općine Živinice. Naime, poslanik u Skupštini TK sa područja Živinica dr. Samir Kamenjaković, nedavno je uputio tri zahtjeva za razmatranje na sjednici Skupštine TK, od kojih su dva vezana za Živinice. O tome je Kamenjaković rekao:

 "Na današnjoj sjednici Skupštine TK moj zahthjev o potrebi otvaranju još jedne  policijske stanice je usvojen i Skupština će proslijediti Ministarstvu unutrašnjih poslova TK da razmotri i provede u djelo ovu inicijativu. Otvaranje policijske stanice sam argumentovao povećanim brojem stanovnika i velikom rasprostranjenošću općinskog područja od 300 kvadratnih kilometara, koliko ima i tuzlanska općina. Takođe je bitno istaći da broj policijskih službenika u odnosu na stanje od prije rata nije povećan, dok je broj stanovinaka znatno veći i kreće se na oko 100 hiljada. Sa aspekta sigurnosti stanje u općini Živinice je zabrinjavajuće, jer po broju krivinčnih djela prednjačimo u TK, a naveo sam i najsvježije primjere krvavih obračuna posljednjih dana, tako da će ova odluka o otvaranju još jedne policijske stanice u Živinicama doprinijeti sigurnosti građana, a i povećanju broja zasposlenih za 10 do 15 službenika, što je takođe važno".

Uskoro pomoć za DD Konjuh

  Prema riječima Kamenjakovića Skupština je prihvatila i inicijativu da se pomogne nekadašnjem gigantu BH industrije Dioničkom društvu Konjuh, o čemu kaže:

 "Više puta sam isticao potrebu rješenja nastale neugodne situacije, pa sam tako i za današnju sjednicu pripremio prijedlog da se ovom našem nekadašnjme gigantu pomogne, tako što bi se ispoštovali zaključci ekspertnog tima koji je izradio Program revitalizacije Konjuha. To znači da Skupština TK izda nalog Vladi TK, a to je danas i prihvaćeno, tako da će Razvojna banka FBiH dobiti garancije za odobrenje kreditnog zaduženja DD Konjuh u vrijednosti od 1/3 potrebnih sredstava od zatraženih 6 miliona KM, a što iznosi 2 miliona KM, od kojih će svim radnicima napokon biti uredno uplačeno socijalno i zdravstveno osiguranje".

 Dakle, prema usvojenim zaključcima po radnike Konjuha trebali bi doći bolji dani, kako po obezbjeđenju potrebnih kreditnih sredstava, tako i zdravstvenog osiguranja, koje do sada nisu imali/Š.Gadžo/

Dr.Kamenjaković-nagrađena upornost

 

Vaš komentar na članak: