Iz štampe je izašla nova knjiga pod nazivom "Kako živjeti kada bubrezi otkažu", autora Naila Jusića i Ismeta Kutlovca, zapolenika u JZU Dom zdravlja Živinice. Nail Jusić je glavni medicinar u Centru za hemodijalizu Doma zdravlja Živinice i o ovom stručnom djelu kaže.

 "Više od milion ljudi širom svijeta boluje od bubrežne bolesti i nalazi se na hroničnom programu hemodijalize.Saznanje da je došlo do potpunog zastajanja bubrega za svakog oboljelog predsatvlja težak momenat, prije svega privikavanja na novi način života. Od velike je važnosti da se pacijent na početku upozna sa svim simptomima i komplikacijama koje takva vrsta bolesti nosi, dajući mu savjete o načinu ishrane, unosu tečnosti i uopšte o daljem kvalitetnijem načinu života. Cjeloviti pristup bolesniku, razumjevanje porblema, edukacija bolsenika, porodice i rodbine omogućuje poboljšanje zadovoljstva bolesnika, kvaliteta liječenja i doživljaja zdravlja", kaže jedan od autora Jusić, zbog čega je i pokrenuta ova knjiga, sa željom da svim bolsnima bude od koristi.

 Cjeloviti pristup bolesniku, razumjevanje problema, sveopšta edukacija omogućava poboljšanje zadovoljstva bolesnika i cjelokupnog multidisciplinarnog tima, što u konačnici rezultira poboljšanje kvaliteta liječenja, doživljaja zdrvlja i dobrobiti bolesnika, o kojem se vodi briga. Knjiga obiluje sa niz primjera koji imaju za cilj pomoći bolesniku u najtežim situcijama, te je stoga dobro došla svima, a ne samo bolesnim, kako bi eventualno preventivom spriječili nastajanje ove bolesti!

 Izdavač knjige "Kako živjeti kada bubrezi otkažu" je JZU Dom zdravlja Živinice.

Nail Jusić-Kako živjeti kada bubvrezi otkažu
 

Vaš komentar na članak: