Danas oko 19 sati postavljeni su posljednji metri asfalta od Luga ka Gornjim Živinicama, u dužini od 900 metara.Stari put u potpunosti je dotrajao, te je jedino rješenje bilo da se postavi novi asfalt.Prije prelaska na asfaltiranje skinut je stari sloj asfalta, kvalitetno su obavljeni temeljni radovi, a zbog velike frekventnsosti put je sa 3,5  proširen na 4 metra, čime su  poboljšani uslovi za saobraćaj.

  Asfaltiranje puta finasirano je sredstvima općinskog budžetra u izosu od 100 hiljada maraka.Večeras dok su postavljani posljednji metri asfaltne trake stanovnici ovog dijela naše općine nisu krili zadovoljstvo.Nakon višegodišnje patnje i teškoća na ovom drumu, stanje je od  večeras mnogo povoljnije.U prilog povoljnijem odvijanju saobraćaja  ide i činjenica da će uskoro biti dovršen most  na rijeci Oskovi, čime će uslovi  saobraćaja na ovom dijelu općine biti znatno kvalitetniji./Š.G./

Postavljanje psljednjih metara asfalta
 

Vaš komentar na članak: