Svoju i onako bogatu turističku ponudu Tuzla je upotpunila i sa otvaranjem rekonstruisanog Trga slobode. Radi se o desetom trgu na području Općine Tuzla i o najvećem u BiH. Centralno mjesto na Trgu zauzima velika fontana čije spoljašnje zidove krase ornamenti stećaka, no to na Trgu slobode nisu jedini simboli srednjovjekovne Bosne.

   Naime, na dijelu na kojem su najmenski zadržane zelene površine, a gdje je donedavno bila stara fontana, postavljena je skulptura koja simbolizira stećak, a na mermernim pločama kojima je obložena lokacija uklesani su i epitafi sa srednjovjekovnih nadgrobnih spomenika. Epitafi i ornamentika stećaka nadopunjuju već postojeće simbole na Trgu iz svih razdoblja kroz historiju kao što su Čaršijska džamija i česma iz doba osmanske vladavine, zgrada baroka koja simbolizira period austrougarske uprave te nekoliko objekata iz savremenog doba ili bliže prošlosti.

  Turistička zajednica Tuzlanskog kantona poziva Vas u šetnju kroz Tuzlu i obilazak Trga Slobode koji svjedoči o historiji Tuzle i Bosne i Hercegovine./Indira Arnaut/

Novi Trg slobode u starom dijelu Tuzle
 

Vaš komentar na članak: