Večeras je u prostorijama restorana Oko održana Skupština A-sda Živinice, na kojoj je usvojen Izvještaj o radu u preoteklom mandatnom periodu i izvršen je izbor novog rukvodstva, predsjednika stranke i Izvršnog odbora.

 Izvještaj o radu podnio je predsjednk OO A-sda mr.Began Muhić, koji je, između ostalog, rekao:

 "Iako smo jedna od najmlađih stranaka za kratak period postojanja postigli smo značajne rezultate i u potpunosti opravdali povjerenje građana-birača, koji su nas podržali na izborima.Na prvim lokalnim izborima, na kojima je uzela učešće naša stranka, postigli smo zavidan rezultat, kada je u Općinsko vijeće Živinice izabrano 5 naših članova.Uloga vijećnika A-sda je prepoznatljiva, jer smo se uvijek zalagali za dobro građana, običnih ljudi i zbog toga imamo sve veću podršku.I na prošlim izborima od 4.oktobra dokazali smo našu snagu, kada  smo po broju glasova na trećem mjestu, što je veliki rezultat.

 Tokom proteklog perioda konstituisali smo omladisnku organizaciju i asocijaciju žena, koje su svojim aktivnostima doprinijeli stalnom jačanju naše stranke i postizanju sve boljih rezultata".

 Nakon usvajanja Izvještaja o radu za protekli mandatni period, pristupilo se izborima u ovoj političkoj partiji.Za predjsdnika OO A-sda Živinice ponovo je prdložen mr.Began Muhić, koji je jednoglasno izabran na tu funkciju.

  Na Skupštini je izabran i novi Nadzorni odbor  OO A-sda Živinice u slijedećem sastavu:

  Mr.sci.Began Muhić, Mevludin Bešić, Mevlida Jagodić, Elvedina Planić, Ekrem-Kemo Begić, Mirela Bijelić, Sejfo Nišić,  mr.Sead Noćajević, Ahmo Bojagić, Nail Jusić, Said Muhić, Jasmin Halilović, Jasmin Čaušević, Raif Kadrić, dipl.ecc. Mersudin Mušić, Adem Jahić, Enes Mešić, Džemal Omerović, Zihnija Kamberović i mr.Ešef Mešić. Za sekretara OO A-sda izabran je Fahrudin Bešić../Š.Gadžo/

Mr.Began Muhić se zahvalio na ponovnom izboru za predsjednika OO A-sda Živinice

Usvojen Izvještaj o radu za protekli mandatni period
 

Vaš komentar na članak: