Sarajevo 30.movembra–Povodom Međunarodnog dana djeteta u Livnu i Bileći su jučer upriličene svečanosti predstavljanja Zidova dječijih želja i zahtjeva djece iz ovih općina/opština. Svečanosti su dio projekta „Jačanje sistema socijalne zaštite i inkluzije djece u BiH“ Livna i Bileće, koji UNICEF realizira uz podršku Evropske unije, Norveške vlade i Odjela Vlade Velike Britanije za međunarodni razvoj, te u saradnji sa nadležnim institucijama na državnom, entitetskom i lokalnom nivou.

  „Djeca su dugo radila na pripremi prezentacija uz našu pomoć, te se danas i vidio rezultat njihovog marljivog rada. Drago mi je što je sala bila puna u nadi da će se dječiji glas čuti što dalje, i da će se stvoriti uslovi za ispunjenje njihovih želja“, istakla je Rada Šekarić, pedagog u OŠ „Petar Petrović Njegoš” iz Bileće.
 
  Na oba događaja odazvali su se čelnici i djelatnici općinskih službi Livna i Bileće, partnerske nevladine organizacije, instutucije, mediji i drugi mnogobrojni gosti koji imaju odgovornost da obezbijede da svako dijete u njihovoj općini ali i u cijeloj Bosni i Hercegovini ostvari sva prava zagarantovana Konvencijom o pravima djeteta.

  Podršku UNICEF-u prilikom skupljanja dječijih želja i zahtjeva pružio je i tržni centar PTC Forumu iz Livna u kojem je na 20. novembar napravljen veliki zid na kojem su djeca tokom cjelodnevnog druženja mogla pisati svoje želje. Skupljenje želje tog dana, djeca su jučer prezentovala donosiocima odluka Općine Livno.

  "Već smo održali prezentaciju zida želja i zahtjeva na svjetski dan djeteta,a danas smo ovdje odabrali  one želje za koje nam se učinilo da su najvažnije i najkorisnije i predstavili  ih javnosti s nadom da će imati sluha za nas i da će se naše želje ispuniti", istakla je učenica Lucija Klišanin iz Livna.

  Cilj projekta je unaprijeđenje trenutnog sistema socijalne zaštite i inkluzije djece i porodice tako da usluge iz sektora zdravstva, obrazovanja i socijalne zaštite,  budu dostupne svakom djetetu u BiH. /Dunja Bošnjak/

Saopštenje za medije:Jačanje sistema socijalne zaštite

  Mostar, 30.novembar- Dvodnevna konferencija posvećena srednjoročnom pregledu projekta „Jačanje sistema socijalne zaštite i inkluzije djece u BiH“ za Federaciju BiH, počela je danas u Mostaru uz učešće predstavnika općinskih Upravnih Odbora iz Novog Travnika, Stoca, Sanskog Mosta, Livna i Općine Novi Grad Sarajevo,  predstavnika ministarstava uključenih u projekat, entitetskih radnih grupa, tehničkih partnera i predstavnika UNICEF-a.
 
 “Budući da su nadležnosti za dječiju zaštitu podijeljene između Federacije i kantona, dešava se da su dječija prava različita i neravnopravno ispunjena u zavisnosti od toga. Stoga je ovaj projekat krucijalno važan. Na ovoj konferenciji želimo da prepoznamo modele saradnje u sistemu dječije zaštite i primjere dobre prakse, kako bismo ih  mogli  replicirati u budućnosti na cjelokupni sistem  dječije zaštite u BiH” – istakao je Asim Zečević, pomoćnik ministra za rad i socijalnu politiku u Federaciji BiH“.

  “U Bosni i Hercegovini se trebamo posebno posvetiti i fokusirati na najranjiviju i marginaliziranu djecu i kroz ovaj projekat nastojimo sistemski da doprinesemo razvoju i implementaciju zaštite i inkluzije djece u BiH”, istakla je Anne-Claire Dufay, zamjenica predstavnice UNICEF-a u BiH.Projekat „Jačanje sistema socijalne zaštite i inkluzije djece u BiH“ se realizuje uz podršku Evropske unije, Odjela Vlade Velike Britanije za međunarodni razvoj i Vlade Norveške s ciljem da unaprijedi trenutni sistem socijalne zaštite i inkluzije djece i porodica tako da osnovne socijalne usluge budu dostupne svakom djetetu u BiH.
 
  “Cilj projekta je da pomogne vlastima u BiH da se stvori fiskalno održivi sistem dječije zaštite, te da se kroz rad sa lokalnim zajednicama osigura zaštita, obrazovanje, učešće i najbolji početak za svako dijete”, istakla je Selma Turkić, voditeljica ovog projekta u UNICEF-u, “ a cilj ovog susreta je napraviti analizu postignutih rezultata i dogovoriti kako unaprijediti aktivnosti, koordinaciju i strukturu projekta u narednom periodu. – dodala je gđa Turkić. Aktivnosti u odabranim lokalnim zajednicama odvijaju se kroz jačanje saradnje školskih i zdravstvenih institucija,  centara za socijalni rad, te drugih službi i nevladinih organizacija na nivou zajednice kako bi one zajednički, efikasno i na način prilagođen djeci pristupile pojedinim pitanjima zaštite djece i porodica.
 
  Predstavnici opština uključenih u projekat naglasili su važnost primjene modela saradnje iz njihovih opština koji predstavljaju dobru praksu za daljni rad i promociju dječije zaštite i njenu primjenu u drugim opštinama. Spomenut je i Zid dječijih želja i zahtjeva putem kojeg se osigurava da i djeca dobiju pravo da učestvuju u procesu odlučivanja o stvarima koje utiču na njihove živote i da imaju mogućnosti ostvarenja svojih osnovnih prava. Zidovi  dječijih želja su povodom Međunarodnog dana djeteta uručeni donosiocima odluka u lokalnim sredinama i djeca su ovako dobila priliku  da podsjete odrasle na prava koja su im zagarantovana Konvencijom o pravima djeeta i zatraže ispunjenje svojih želja.” 

   “Dok smo čitali prikupljene želje djece, kao profesionalci smo se zapitali u kakvom to svijetu živimo – i to nas je ponovo podsjetilo da imamo odgovornost prema našoj djeci, posebno najranjivijim među njima”, navela je u svojoj prezentaciji gđa Mira Mehičić, predsjednica Općinske komisije za unapređenje dječije zaštite i inkluzije u Novom Travniku.
 
  Konferencija se završava sutra, a naredna dvadana u Bijeljini, će biti organiziran sličan srednjoročni pregled i za Republiku Srpsku. Zaključci  i preporuke će biti iskorišteni u srednjoročnom pregledu aktivnosti u projektu na nivou BiH koji je zakazan za 8. decembar u Sarajevu./Lejla Brčaninović/

Zid dječijih želja

Sa konferencije o jačanju socijalne zaštite i inkluzije djece u BiH
 

Vaš komentar na članak: