U okviru projekta “Korak bliže eliminaciji nasilja u porodici“ upriličeno je potpisivanje „Protokola intervencija u slučajevima nasilja u porodici“ za dvije općine Tuzlanskog kantona, odnosno Općinu Živinice (12.04.) i Općinu Kalesija (13. 04).

  Potpisnici Protokola za Općinu Živinice su:
  Načelnik Općine Živinice, Hasan Muratović; Predsjednik Općinskog suda Živinice, Ibrahim Bubić; Načelnik policijske uprave Živinice, Zijad Bešić; Direktor JZU Dom zdravlja Živinice, Primarijus Halid Čokić; Direktorica JU Centar za socijalni rad Živinice, Fehrija Šljivić; Pedagog JU Prva osnovna škola Živinice (u ime osnovnih škola sa područja Općine Živinice), Mirsad Džuzdanović; Predsjednica U.G. „Vive Žene“ Tuzla, Jasna Zečević.

  Potpisnici Protokola za Općinu Kalesija su:
  Načelnik Općine Kalesija, Rasim Omerović; Direktor JU Centar za socijalni rad Kalesija, Izet Hadžić; Direktor JZU Dom zdravlja Kalesija, prim. spec. opšte medicine Sinanović dr. Nusret; Načelnik Policijske uprave Kalesija, Asim Alić; Direktor JU Osnovna škola Kalesija, Suad Hasanović; Predsjednik Općinskog suda Kalesija, Ibrahim Omerović;Predsjednica U.G. „Vive Žene“ Tuzla, Jasna Zečević

  U martu 2011.g. Udruženje građana „Vive Žene“ Tuzla pokrenulo je inicijativu izrade općinskog Protokola na području općina Živinice i Kalesija. S tim ciljem formirane su i radne grupe u dvije pomenute općine, čijim radom je omogućeno praćenje i prilagođavanje „Protokola intervencija u slučajevima nasilja u porodici za TK“ mogućnostima i potrebama lokalne zajadnice, te adekvatnije povezivanje i djelovanje institucija, kao i razvoj multidisciplinarnog pristupa u prevenciji, direktnoj zaštiti i zbrinjavanju žrtava nasilja u porodici.
Potpisani Protokoli će biti prezentirani na Konferenciji, koja će biti upriličena sredinom mjeseca maja.
 
  Kao jedna od aktivnosti projekta, održan je i trening za profesionalce koji se susreću i rade na slučajevima nasilja u porodici u dvije pomenute općine. Zahvaljujući treningu poboljšane su njihove vještine pristupa i intervencija u odnosu na žrtve nasilja, edukovani su o primjeni zakonskih i podzakonskih akata, primjeni općinskih referalnih mehanizama i umrežavanju u zajednici. Kao bitna novina može se navesti da su u izradi Protokola u obje općine učestvovali i predstavnici obrazovnih institucija, što će doprinijeti adevatnijem identificiranju slučajeva, te pružanju potrebne psihološke pomoći djeci koja su često indirektne ali i direktne žrtve nasilja.

  Također, na prijedlog članova Radne grupe iz Kalesije, urađen je prijedlog obrasca za evidentiranje nasilja u porodici, koji će se koristiti kao jedinstveni obrazac u službama primarne zdravstvene zaštite. Obrazac upućen Ministrstvu zdravlja TK-a na usvajanje i uvođenje u službe primarne zdravstvene zaštite./Danijela Kaloci/ 

Vaš komentar na članak: