Obavještavamo saradnike našeg portala www.zivinice.ba da zbog prekida internet veze trenutno nismo u mogućnosti objaviti priloge koje su nam poslali.Nadamo se da će davaoc usluga otkloniti kvar tokom sutrašnjeg dana, te ćemo pripremljene priloge koji su stigli u naše uredništvo objaviti čim se uspostavi internet veza!Molimo saradnike da uvaže ovo objašnjenje!/Uredništvo/

Vaš komentar na članak: