-Vođeni porukom „Ja nisam rob(a)“, učesnici uličnih akcija za borbu protiv trgovine ljudima, obučeni u vreće danas su privlačili pažnju mnogobrojnih prolaznika u Sarajevu, Tuzli, Banjoj Luci i Mostaru

  Sarajevo, 18.oktobar– U Sarajevu, Tuzli, Banjoj Luci i Mostaru današnji dan bio je u znaku akcije obilježavanja Europskog dana borbe protiv trgovine ljudima, koju su pokrenuli Ministarstvo bezbjednosti BiH, Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH i Caritas BK BiH u suradnji sa predstavnicima nevladinih organizacija u ova četiri grada.

  “Bosna i Hercegovina, kao i sve druge evropske zemlje zahvaćena je problemom trgovine ljudima, posebno ženama i djecom. Statistike o otkrivenim slučajevima i spašenim žrtvama trgovine ljudima ukazuju na to da su djeca iz Bosne i Hercegovine najrizičnija grupa koju trgovci ljudima regrutiraju i iskorištavaju. Trgovina ljudima je vid kriminala, često organiziranog, kroz koji trgovci ljudima stječu ogromne zarade. Stoga je trgovina ljudima mukotrpan i dugotrajan proces, koji zahtjeva uključivanje i partnerstvo svih organa vlasti i navladinih organizacija. Da bi akcije usmjerene protiv trgovine ljudima imale pozitivne rezultate, one moraju biti koordinirane i istovremeno usmjerene na krivično gonjenje trgovaca ljudima, na zaštitu žrtava trgovine ljudima i na prevenciju, posebno među rizičnim grupama kao što su djeca’’, rekao je g-din Samir Rizvo, Državni koordinator za borbu protiv trgovine ljudima u BiH.

  Vođeni porukom „Ja nisam rob(a)“, velik broj mladih ljudi obučenih u vreće danas su privlačili pažnju mnogobrojnih prolaznika kojima su dijelili informativne letke o problemu trgovine ljudima.
 
  "Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH kontinuirano provodi aktivnosti u cilju jačanja svijesti o potrebi borbe protiv trgovine ljudima. Posebno je važno naglasiti jačanje saradnje sa nevladinim organizacijama koje pružaju podršku u zbrinjavanju žrtava trgovine ljudima, te nastavak aktivnosti na definisanju standarda zaštite žrtava trgovine ljudima u Bosni i Hercegovini", istakla je g-đa Salija Đuderija, pomoćnica ministra u Ministarstvu za ljudska prava I izbjeglice BiH.

  Iako su najranjivije grupe ovog problema žene i djeca, žrtva trgovine ljudima može postati svako. Upravo zbog toga, implementatori ovog projekta su se na ovaj dan odlučili pokrenuti ulične akcije prilikom kojih su se svim prolaznicima dijelili letci sa informacijama o ovoj problematici.
 
  „Činjenica je da nekoliko stotina tisuća ljudi u Europi godišnje postane žrtva trgovine ljudima, od kojih su mnogi upravo iz naše zemlje, što govori da je neophodno raditi na podizanju svijesti javnosti o ovom problemu i poduzimati preventivne mjere kako bi ovi slučajevi bili što rjeđi. Veća uključenost svih aktera našeg društva zasigurno pridonosi poboljšanju egzistencije ugroženih skupina stanovništva, te smo posebno sretni što smo u provedbi projekta krenuli zajednički sa našim partnerima, jer samo zajedničkom suradnjom možemo doći do sistemskih rješenja“, istakla je Ivana Kozina, koordinatorica programa borbe protiv trgovine ljudima u Caritasu BK BiH.

  Ulične akcije dio su promotivne kampanje ”Trgovina ljudima je naša stvarnost – SPRIJEČIMO JE” koja ima za cilj educiranje i podizanje svijesti javnosti o problemu koji se itekako tiče naše zemlje. Ova kampanja realizuje se u saradnji Ministarstva bezbjednosti BiH, Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH, Državne agencije za istrage i zaštitu BiH, Caritasa Biskupske konferencije BiH i nevladinih organizacija Asocijacija XY, Novi put, Nova Generacija i Zemlja djece. Europski dan borbe protiv trgovine ljudima nastao je na prijedlog Europske komisije i uz preporuku Europskog parlamenta 2007. godine sa ciljem jačanja svijesti javnosti i donositelja odluka o potrebi donošenja boljih politika prevencije i borbe protiv trgovine ljudima./Lejla Brčaninović/

Sa današnje manifestacije obilježavanja Europskog dana borbe protiv trgovine ljudima
 

Vaš komentar na članak: