Novi Travnik, 19.novembar- Povodom obilježavanja Međunarodnog dana djeteta u sali Općine Novi Travnik održana je završna prezentacija rezultata aktivnosti projekta „Jačanje sistema socijalne zaštite i inkluzije djece u BiH“ općine Novi Travnik, koji UNICEF realizira uz podršku Evropske unije, Norveške vlade i Odjela Vlade Velike Britanije za međunarodni razvoj, te u saradnji sa nadležnim institucijama na državnom, entitetskom i lokalnom nivou.

  Ovom prilikom djeca Općine Novi Travnik su jednoglasno uputili svoj glas donosiocima odluka i kroz prezentaciju njihovog „Zida dječijih želja i zahtjeva“ poručili ono što žele da promijene kako bi svako dijete u Bosni i Hercegovini imalo ostvarena sva prava zagarantirana Konvencijom o pravima djeteta. 

  „Ovo je za nas veoma bitno, da ovo izvedemo što jasnije da se uvaže naše želje i da i mi ostvarimo naša prava. Nadamo se da će se ovaj put naše želje ispuniti“ – naglasio je Marin Zlatamčić, učenik osnovne škole „Novi Travnik“.

  Na prezentaciji su prisustvovali djelatnici općinskih službi iz oblasti društvene zaštite djece, predstavnici UNICEF-a i partnerskih nevladinih organizacija, institucija i medija.

  „Ovo su zaista želje koje mi stariji ne vidimo ili nekada vidimo a nećemo da vidimo. Ove želje koje sam vidio su obaveze lokalne zajednice, od čistog grada do rasvjete i sve ono što mi zaista treba da obezbijedimo djeci i što je naša stalna obaveza kada je u pitanju ova tabla sa dječijim željama. Ovaj zid će podsjećati mene kao načelnika i  sve vijećnike da ispunimo svakog građanina općine, ali i svaku želju djece.“- istakao je Refik Lendo, načelnik Općine Novi Travnik 

  Cilj projekta je unaprijeđenje trenutnog sistema socijalne zaštite i inkluzije djece i obitelji tako da usluge iz sektora zdravstva, obrazovanja i socijalne zaštite,  budu dostupne svakom djetetu u BiH./Adnana Jabučar/

Učesnici sa tablom dječijih želja
 

Vaš komentar na članak: