U odnosu na prošlu školsku godinu, kada je nastavu pohađalo 6 447 učenika u 9 osnovnih škola, ovoga puta  je ta brojka manja za oko 400 đaka. Odmah nakon okupljanja održane su sjednice nastavničkih vijeća po školama, na kojima je bilo riječi o pripremama za novu školsku godinu.

  „U organizaciji Prosvjetno pedagoškog zavoda iz Tuzle održano je više seminara za nastavnike razredne i predmetne nastave, na temu unapređenja inkluzivne nastave u školama TK. Seminari su održani u školama Šerići i G.Živinice. Od  27. do 31.avgusta seminari će se održati na istu temu još u Bašigovcima, Đurđeviku i Drugoj osnovnoj školi Živinice. Planiran je još jedan seminar na temu ocjenjivanje učenika i održaće se u Prvoj osnovnoj školi Živinice“, objašnjava nam predsjednik Aktiva direktora osnovnih škola općine Živinice mr.Asim Bojić.

 Prije početka nastave održaće se još jedna sjednica Aktiva direktora na kojoj će se goortiti o ovbavljenim prirpemama za početka nove školske godine. Nastava počinje u ponedjeljak 3.septembra, prema utvrđenom rasporedu rada, tako da će svi učenici biti obavješteni preko oglasnih tabla škola, kada treba da dođu u svoju učionicu.

  Kako je već poznato prvačići će dobiti besplatno udžbenike, a ostali će moći koristiti knjige od prošle godine!/Š.G./

Vaš komentar na članak: