Danas je direktor Pedagoškog zavoda Tuzlanskog kantona Adem Šehidić posjetio općinu Živinice, gdje je sa načelnikom Hasanom Muratovićem razgovarao o unapređenju i podršci djeci predškolske dobi da pohađaju obaveznu pripremnu nastavu od 150 sati.  

 
  Predstavljen je projekat „Obrazovanje po mjeri djeteta u TK“ Pedagoškog zavoda Tuzlanskog kantona Tuzla, u partnerstvu sa „Save the children“. 
 
  "Projekat predstavlja pomoć u uključenju sve djece predškolskog uzrasta TK, a u okviru kojeg je predviđeno opremanje 46 učionica u školama TK. Prednost dajemo školama  onih općina gdje ne postoje predškolske ustanove.Namjera nam je da u Živinicama, tj.na području ove općine opremimo dvije učionice. U vrijeme kada je sve manje novca ovaj projekat je od velikog značaja, tim prije ako znamo da opremanje jedne učionice košta 5 hiljada KM", rekao je direktor Šehidić.
 
 Općinski načelnik Živinica mr.sci.Hasan Muratović  sa saradnikom mr.sci. Saidom Čerkezovićem svesrdno je  podržao održivosti ovog projekta i rekao je:
 
 "Sreća da sva djeca na našoj općini imaju mogućnost pohađati obavezni dio pripremne nastave od 150 sati pred polazak u školi, zahvaljući angažovanju zaposlenih u Dječijem obdaništu. Nastojaćemo odabrati dvije učionice za opremanje nastavnim pomagalima i to ne u gradu , jer ovdje imamo Dječije obdanište, već u većim školama na području općine. Općina Živinice vodi brigu o najmalađim i od prošle godine kompletna populacija mladih obuhvaćena je ovim vidom odgojno-obrazovnog rada, jer nam je želja da sva djeca imaju iste šanse za nesmetan razvoj i napredovanje".
 
 Dvije opremljene učionice koje budu odabrane za rad sa najmlađima ostaju u trajnoj svojini škola koje budu odabrane!/Š.G./ 

Sa današnjeg susreta "Obrazovanje po mjeri djetetat"

 

Vaš komentar na članak: