Program osposobljavanja za obavljanje poslova njegovatelja i njegovateljica za stara i nemoćna lica, kojeg realizuje Ustanova za obrazovanje odraslih „Socijalno – edukativni centar“ Banja Luka, izazvao je veliko intersovanje. Polaznici stiču javno uvjerenje o osposobljavanju s mogućnosti upisa u radnu knjižicu koje će biti priznato na nivou Bosne i Hercegovine.
 
  “Program osposobljavanja za obavljanje poslova njegovatelja i njegovateljica za stara i nemoćna lica je izuzetno kvalitetan i dinamičan program od ukupno 500 časova, kombinacija teorije, vježbi i praktične nastave kojim se zadovoljavaju osnovni standardi za obavljanje poslova njege starih osoba. Drago nam je da vlada veliko intersovanje za ovaj vid obrazovanja, a svi zainteresovani se i dalje mogu prijaviti sve do 14. oktobra. Zahvaljujući našim partnerima i donatorima najveći dio sredstava za provođenje ovog programa je osiguran, tako da će polaznici plaćati samo malu participaciju od 250 KM”, istakao je Igor Lukenda, direktor Socijalno – edukativnog centra Banja Luka.

  Projekt obrazovanja odraslih za socijalna zanimanja zajednički provode Caritas Austrije i Caritas BK BiH uz finansijsku podršku Austrijske razvojne agencije i Vlade Gornje Austrije.

  Dugoročno gledano cilj projekta je razviti obrazovni sistem u BiH koji će biti orijentisan i prema potrebama iz socijalnog područja, poboljšati njegu osoba u potrebi kroz osposobljavanje kvalifikovanog osoblja, ponuditi veće mogućnosti za zaposlenje socijalno ugroženim i nezaposlenim osobama, poboljšati efikasnost socijalnih organizacija i ustanova putem profesionalizacije stručnog osoblja, te umanjiti marginalizaciju ugroženih skupina u društvu.
 
  Upis prve generacije polaznika traje do 14.10.2011. godine. Više informacija svi zainteresovani mogu pronaći na www.sec.ba ili na 051 318 213./L.Brčaninović/

Vaš komentar na članak: