Prema broju učenika na području živiničke općine prednjači II osnovna škola, sa 1200 đaka, raspoređenih u 44 odjeljenja razredne i predmetne nastava.Ova škola je među najbrojnijim i kada se uporedi s brojnim stanjem učenika Kantona, jer su još samo dvije ispred nje.Veliki broj učenika, a manjak učionica primorao je upravu škole da uvede i treću smjenu za neka odjeljenja.

  O uspjehu na kraju prvog polugodišta pedagog škole Muharem Šljivić kaže:

  «Proalznost učenika  na kraju prvog polugodišta iznosi 85 odsto, uz srednju ocjenu 3,45.Uspjeh bi svakako bio bolji kada bi uslovi rada u školi bili na odgovarajućem noivou.Poznato je da smo zbog nedostaka prostora već dvije decenije u teškom položaju, ali se nadamo da će od naredne školske godine biti bolje, kada se u Ciljugama izgradi područna škola.
  Tokom prvog polugodišta, osim nastave, organizovali smo i druge sadržaje rada u školu, prema Nastavnom planu i programu.Većina učenika uključena je u razne sekcije slobodnih aktivnosti, a imali smo i dvije javne tribine, na kojima se govorilo o prevenciji korištenja opojnih droga i nasilja među učenicima».

  U Drugoj osnovnoj školi sve je više mladih iz romske populacije koji pohađaju nastavu, a u ovoj školskoj godini ih ima preko stotinu.Većina njih  redovno pohađa nastavu i uspješni su u savlađivanju nastavnog gradiva. /Š.G./

Dječije likovno stvaralaštvo

Vaš komentar na članak: