YEP-Mobilna jedinica Živivice danas je na Bulevaru otvorila info pultove Mini sajma zapošljavanja.Projekt zapošljavanje mladih YEP nastavio je tako aktivnosti i u našem gradu, gdje je zabilježen veliki broj zaintersovanih za posao.

 Nezaposleni su bili u prilici da se na licu mjesta upoznaju sa više od dvadesetak raznih zanimanja, ustvari radnih mejsta za kojima ima potrebe na tržištu rada.U sklopu posjete YEP mobilne jedinice organizirana je i stručna edukativna radionice o temi „Kako i gdje tražiti posao?“, namijenjena srednjoškolcima, studentima i svim nezaposlenim mladim ljudima.

 "Cilj ovih posjeta je zapošljavanje mladih, ali i njihovo poticanje da aktivno traže posao, obrazuju se i informišu, prije svega učešćem u radu klubova za traženje posla", rekla nam je Selma Jašarević, jedna od više mladih angažovanih na info pultovima Mini sajma zapošljavanja na Bulevaru.

  Klubovi za traženje posla kreirani su u okviru projekta YEP u saradnji s Federalnim zavodom za zapošljavanje i Zavodom za zapošljavanje Republike Srpske. Svaka osoba od 18 do 30 godina, koja je evidentirana na birou za zapošljavanje kao nezaposlena osoba više od godinu dana, može postati članom kluba i uključiti se u višesedmičnu obuku sticanja znanja i vještina relevantnih za traženje posla, pri čemu su osigurani svi resursi potrebni za traženje posla.

 Na info pultovima Mini sajma zapošljavanja  na Bulevaru danas su sa zaintrosovanim razogovarali Lejla Softić, Mersed Šarić, Alma Softić, Armina Safić i Selma Jašarević. Ističu kako je danas u ponudi bilo radnih mjesta menadžera raznih usmjerenja, stručnih saradnika za prodaju, promo lideri i promotorke, direktore poslovnih jedinica raznih banaka i sl.

 

Info pultovi današnjeg Mini sajma zapošljavanja na Bulevaru
 

Vaš komentar na članak: