Danas je održana 15.redovna sjednica Općinskog vijeća Živinice, na kojoj je prije rasprave o dnevnom redu održana svečana ceremonija polaganje zakletve novog člana OV. Umjesto Muje Butkovića koji je dao ostavku na mandat u OV Živinice, iz SDA naredna osoba koja se kvalifikovala na loklanim izborima  je profesorica Advija Čaušević, te je ona danas dala svečanu zakletvu pred predsjedavajućim Mehemedom Klopićem i vijećnicima.

  U nastavku rada Općinskog vijeća vodila se rasprava o slijedećem dnevnom redu:

  1.Prijdelog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izmjeni i dopuni Pravilnika o radu Općinskog vijeća Živinice,

  2.Prijdelog Rješenja o imenovanju predsjednika i članova Komisije za izbor i imenovanje i administrativna pitanja,

  3.Izvještaj o izvršenju Budžeta općine Živinice za period 1.01.2009. do 31.12.2009.godine,
 
   4.Nacrt Budžeta općine Živinice za period 1.01.2011. do 31.12.2011.godine, sa dokumentom okvirnog Budžeta općine Živinice 2011. do 2013.godine,

   5.Nacrt Odluke o izvršenju Budžeta općine Živinice za period 1.01. 2011. do 31.12.2011.godine,

   6.Zaključak o stavljanju van snage Zaključka OV Živinice i

   7.Vijećnička pitanja, odgovori i inicijative.

  Prije usvajanja dnevnog reda nekoliko vijećnika bilo je mišljenja kako bi u dnevni red trebalo uvrstiti još neke teme, pa je tako Nail Jusić podsjetio na raniji dogovor da se na dnevni red uvrsti problematika centralnog grijanja, jer pola grada ima grijanje a pola nema, te zaključuje kako firma kojoj je to  jedna od djelatnosti više brine o pružanju parking usluga nego ovim središnjim pitanjima za građane.Takođe se zalagao za isplate naknade za tople obroke diplomiranim kriminalistima u vrijeme održavanja pripravničkog staža.

  Prijedloge Naila Jusića podržao je i vijećnik Hamdija Numanović, rekavši kako je nastalo stanje s centralnim grijanjem poigravanje sa građanima Živinica i da se to pitanje mora riješiti.Began Muhić se pitao – zbog čega se građani užeg gradskog jezgra mrznu u 21.stoljeću!

  Ipak, nije izglasano širenje dnevnog reda na pomenute teme, te se nastavilo prema onome što je usvojeno, tako da su do 14.sati vijećnici na  15.redovnoj sjednici OV Živinice usvojili prve četiri tačke.

  Kada je riječ o Nacrtu Budžeta za iduću godinu predviđeno je akumuliranje 14 438 800,00 KM, što je 8 odsto manje nego prethodne godine.Jedan od ključnih problema s kojim se općina suočava je deficit Budžeta opine Živinice, koji opterećuje planiranje neophodnih i elementarnih troškova i izdataka potebnih za normalan rad organa uprave općine Živinice, tako i planiranih troškova za tekuće i investiciono održavanje, kao i kapitalna ulaganja na području općine Živinice.

  Komisija za Budžet i finasije smatra da ponuđeni Nacrt treba planirati u skladu s mogućnostima, kao bi se deficit naredne godine smanjio za jednu četvrtinu.U narednom periodu, jedan je od zaključaka je da  klubovi poitičkih partija svoje prijdeloge za izmejne i dopune Budžeta općine Živinice dostave u pismenoj formi, a da se cjelokupne aktivnosti na usvajanju ovog važnog dokumenta završe do kraja tekuće godine!

   U nastavku rada, Općinsko vijeće privelo je kraju i preostale tri tačke dnevnog reda, koje su nakon kraćih rasprava i usvojene./Š.Gadžo/

Polaganje vijećničke zakletve profesorice Advije Čaušević
 

Vaš komentar na članak: