Asocijacija direktora osnovnih škola Bosne i Hercegovine juče je imala susrete u Travniku, gdje je zasjedalo Predsjedništvo ove organizacije. Asocijacija je imala više tačaka na dnevnom redu, između ostalog i Izvještaj o radu za prošlu godinu, verifikacija mandata novim članovima Skupštine i tekuća pitanja, o čemu nam je član Predjsdništva Asocijacije direktora osnovnih škola BiH Asim Bojić /slika na naslovnici/ rekao:

 
 "Pripremamo Skupštinu asocijacije direktora OŠ BiH, koja će se održati 12.aprila u Mostaru. Skupština ima 94 člana, po 30 direktora bosanskog, hrvatskog i srpskog jezičkog područja, kao i 4 člana iz Brčko Distrikta. Takođe ćemo obaviti i određene pripreme na Godišnju skupštinu Asocijacije direktora osnovnih škola Evrope u Amsterdamu, u Holandiji, koja se takođe održava krajem narednog mjeseca".
 
 Jučerašnja sjednica je održana u Hotelu Pahuljica na Vlašiću, u organizaciji OSCE-a. Asocijacija ima svoje tročlano Predsjedništvo, a nakon naredne aprilske rotacije u Mostaru, mjesto predsjedavajućeg preuzeće direktor Druge OŠ Živinice Asim Bojić, koji je ujedno i predsjednik direktora OŠ TK i OŠ općine Živinice./Š.G./

Vaš komentar na članak: