Danas je u velikoj sali općine Živinice održana Skupština dioničara DD Konjuh, na kojoj je prvo izvršen izbor predsjednika SKupštine, a potom se pristupilo glasanju o razrješenju člana NO Damira Šaljića, izboru novog člana Nadzornog odbora Murće Obućine, dr. tehničkih nauka, čime je popunjen broj članova NO Konjuha. 

 
  Za predsjednika Skupštine dioničara Konjuha izabran je Jasenko Muharemagi,koji je predsjedavao današnjom Skupštinom.
 
 Najznačajnija tema Skupštine bila je usvajanje Odluke o nastavku rada Dioničkog društva Konjuh, čime se obavezuju Nadzorni odbor i uprava Društva da nastave sa radom firme u postojećim okolnostima i u što kraćem roku, o čemu je govorio član Nadzrnog odbora dr.Bahrija Umihanić.
 
 Prije glasanja o usvajanju Odluke o nastavku rada Bahrija Umihanić je upoznao članove Skupštine o jučerašnjem sastanku, koji je organizovala općina Živinice, a kojem su prisustvovali predstavnici vlada FBiH, TK i lokalne zajednice, s jedne strane, te članovi uprave i NO Konjuha.
 
  Konstatovano je da su u proteklom periodu urađeni značajni napori na svemu što je bilo moguće, počevši od rada energane do sve četiri fabrike primarne i finalne proiuzvodnje, koje su  danas spremne za nastavak rada. Na jučerašnjem sastanku u prostorija općine Živinice obećan je kredit Konjuhu od Razvojne banke u iznosu od 6 miliona KM i prema riječima Bahrije Umihanića tim sredstvima moguće je nastaviti proizvodnju, uz angažovanje oko 450 radnika.

  "Kredit od 6 miliona KM od Razvojne banke doprinio bi rješavanju krize Konjuha, a Konjuh bi svojom imovinom osigurao ta kreditna sredstva", rekao je između ostalog Umihanić.
  
  Ukoliko bi sredstva bila operativna u što skorije vrijema, već polovinom februara Konjuh bi mogao nastaviti sa radom. Do tada još je potrebno obaviti niz predradnji, kako na deblokadi računa, tako i sporazumom sa raznim subjektima koji imaju veća potraživanja od Konjuha.

 
 Ukupna dugovanja Konjuha, mada još nije završen godišnji obračun, iznosi oko 24 miliona KM. Značajan dio pomenute cifre su i dugovanja za radničke plate i iznose oko 5 miliona KM, a ta problematika takođe je sadržana u Programu revitalizacije Konjuha./Š.G./  

Sa današnje Skupštine dioničara Konjuha

Vaš komentar na članak: