Večeras je u velikojsali BKC-a Živinice održana svečana Skupština Stranke demokratske aktivnosti A-sda Živinice, na kojoj su predstavljeni kandidate ove političke partije za razne nivoe vlasti na predstojećim oktobraskim izborima.

  Svečanosti u velikoj sali BKC-a bili su prisutni predsjednik A-sda BiH mr.Izet Hadžić, kanidat za bošnjačkog člana Predsjedništva BiH dr. Džemaludin Latić, Besim Hamidović, kandidat za predsjenika Republike Srpske,  dr.Ismet Kurtagić, podpredsjednik A-sda BiH, te drugi visoki stranački rukovodioci i nosioci lista za oktobarske izbore.

  Svečana Skupština započela je intoniranjem državne, a potom i stranačke himne "Ja sin sam tvoj".Pozdravne riječi velikom broju prisutnih i gostima uputio je Said Muhić-vijećnik OV Živinice i potom govorio o zadacima koji očekuju ovu stranku:

  "Odlučni smo u izgradnji BiH kao stabilnu, funkcionalnu i pravednu državu, u kojoj će prava konstitutivnih naroda biti uređena na jednak način na čitavoj teritoriji.Od svog osnivanja 20.februara 2008.godine A-sda djeluje na cijelom prostoru BiH.Poruku da se u Živinicama rađa  nova politička snaga poslali smo upravo iz ove sale i pokrenuli smo snažne pozitivne demokratske procese, koji će ovu opštinu i BiH u cjelini povesti naprijed!Svoj prvi  veliki uspjeh postigli smo na lokalnim izborima, od kada smo svrstani u red velikih stranaka.Pokazali smo principijelnost, konstruktivnost i beskompromisnost u zastupanju naših građana na nivou lokalne samouprave.Građani opštine Živinice, Tuzlanskog kantona i BiH osjetit će prave efekte politike koju zastupa A-sda ako nam ukažu povjerenje na predstojećim izborima 3.oktobra".

KANDIDATI A-SDA ISTINSKI PREDSTAVNICI NARODA

  Govoreći o programskom opredjeljenju stranke mr.Began Muhić, predsjednik OO A-sda Živinice je rekao:

  "Želimo kroz realizaiju našeg Programa i rada buduće narodne vlasti pokazati dosadašnjim političkim prevarantima kako treba da se radi u javnom interesu naših građana, a ne u interesu uskog kruga lobija zbog čega trpimo nemjerljive štete i da pokažemo i dokažemo, kako treba da se uredi i izgradi naš Kanton i država BiH.Društvena kriza u BiH je sve dublja.Na to ukazuju bahatost političara, ignoriranje činjenica, interesa javnosti, ekonomska neefikasnost, pad standarda i grubo kršenje ljudskih prava.Dok državom vladaju interesi lobija građani žive u siromaštvu, a političke strukture uživaju lakoću vladanja, jer se ne postavlja pitanje njihove političke odgovornosti.Kada se približe izbori ponovo aktueliziraju nacionalne netrpeljivosti, gdje se oni pojavljuju kao nacionalni spasioci.Na našim listama nema ratnih podrumaša, nema direktora opustošenih firmi, nema ratnih profitera, nema nezakonito obogaćenih od politike.Na listama A-sda su ljudi koji djele sudbinu svog naroda i nisu opterećeni sobom i svojim pozicijama i biće u pravom smislu istinski narodni predstavnici".

RIJEČ DR.DŽEMALUDINA LATIĆA-KANDIDATA ZA BOŠNJAČKOG ČLANA PREDSJEDNIŠTVA BIH

   Kandidat za Bošnjačkog člana Predsjedništva BiH dr.Džemaludin Latić je govorio o potrebi rješavanja nacionalnog pitanja, jer ga u našoj državi jedino Bošnjaci nisu riješili:

 „Nacionalno pitanje označava skup svih političkih interesa jednog naroda. Bošnjačko nacionalno pitanje se rješava bar 130 godina, od sloma Osmanskog carstva i dolaska Austro-Ugarske, i do danas ili nije nikako rješavano, kada je prepuštano gotovo stihijnoj borbi bošnjačkih prvaka. Bošnjaci su posljednji evropski narod koji je postao nacija i danas su najobespravljeniji narod /nacija na evropskom kontinentu. A-SDA, i ja kao njezin kandidat za člana Predsjedništva, borimo se i borit ćemo se da to pitanje riješimo mirnim političkim i pravnim sredstvima.

 Na tome blagoslovljenom putu, A-SDA, kao jedina stranka koja vodi POLITIKU BOŠNJAŠTVA KAO CJELINE, zatražit će pomoć svih Bošnjaka koji žive, ne samo u našoj zemlji nego i izvan Bosne i Hercegovine.

  Glavninu našeg biračkog tijela čine Bošnjaci u zemlji i inozemstvu (koji imaju pravo glasanja). A-SDA poziva Bošnjake i Srbe koji žive u Federaciji Bosne i Hercegovine da glasaju za ovu stranku i za njezinoga kandidata za člana Predsjedništva.

KANDIDATI A-SDA ZA PREDSTOJEĆE IZBORE

  Na večerašnjoj svečanoj Skupštini A-sda Živinice predstavljeni su kandidati ove stranke za razne nivoe vlasti, na izborima koji će se održati 3.oktobra.U Skupštinu Tuzlanskog kantona ispred A-sda Živinice kandidati su:

  Muharem Dropić, Adem Jahić, Samira Kalajac, Mirsad Bijelić, Jasmin Čaušević, Senad Begić, Elvedina Planić, Fahrudin Bešić, Nail Jusić.

  Na listi za zastupnički dom Parlamenta FBiH su slijedeći kandidati:

  Eldina Softić, Vahid Musić, Zihnija Kamberović i nosilac liste Began Muhić.

  Na listi za predstavnički dom parlamentarne  Skupštine Bih kandidati su:

  Ešef Mešić i Nizama Đug.

  U prigodnom programu svečanost A-sda večeras su uljepšali šerićki KUD Modrački mornari i Lejla Jusić, interpretatorka Ilahija i kasida./Š.Gadžo/

Optimisti-predstavljanje  kandidata  A-sda za oktobarske izbore

Članovi i sipatizeri u velikom broju podržali predložene kandidate
 

Vaš komentar na članak: