Danas je Općinska izborna komisjija organizovala sastanak sa predstavnicima politčkih partija, a u okviru aktivnosti oko predstojećih lokalnih oktobarskih izbora. Zamjenik predsjednika OIK Živinice Gordana Tadić upoznala je prisutne o narednim zadacima oko provođenja izbora, formranja glasačkih odbora i drugih zadtaka koji proizilaze iz zakonskih dokumenata.

 Predstavnici političkih partija i nezavisni kandidati upoznati su sa redosljedom partija na biračkim listićima, čije je žrijebanja obavila Centralna izborna komisjia BiH.Na biračkim spiskovima učešće u općine Živinice imaće 20 stranki, među kojima i 2 nezavisna kandidata.

  Na području općine Živinice biće 79 redovnih biračkih mjesta i dva biračka mjesta za glasanje u odsutnosti. Da bi izbori protekli u najboljem redu trebaće izabrati oko 400 članova biračkih odbora i zadatak je političkih partija da predlože stručne kandidate, za koje će biti organizovan seminar, sa obaveznim testiranjem na kraju izložene materije./Š.G./

 

Članovi OIK Suad Avdagić, Gordana Tadić i Hasan Ramić

Predsatvnici političkih partija općine Živinice
 

Vaš komentar na članak: