Obilježavanje 18maja, Dana oslobođenja Živinica, započelo je danas održavanjem okruglog stola u sali za sjednice OV Živinice.Tema Okruglog stola bila je «Tužit ćemo za zločin».Moderator na okruglom stolu bio je novinar TV Živinice Maksudin Hašimbegović, predsjedavao je bivši komandant 210.brigade Esad Kitić, a govorili su Hasan Muratović, bivši komandat  OG 6 Istok, Selim Bešlagić, Osmo Forčaković, ratni gradonačelnik Živinica, Derviš Jahić, predsjednik Kriznog štaba MZ G.Dubrave, geeral Salih Malkić, Redžep Sejdić, pukovnik, Mevludin Bešić, avijatičar i  komandat Štaba TO Živinice i drugi.

  Evocirajući uspomene na 18.maj ratne 1992.godine, kada su jedinice «JNA» napustile područje općine Živinice, učesnici Okruglog stola «Tužit ćemo za zločin» jedinstveni su u ocjeni da su građani i rukoviodstvo općine Živinice u tom teškom vremenu opterećeni svakodnevnim provokacijama i pojedinačnim borbenim djelovanjem jedinica «JNA» stacioniranim na aerodromu Dubrave, učinili sve što je neophodno da bi omogućili nesmetan i bezbjedan odlazak jedinica «JNA» sa prostora općine Živinice.

  Građani i rukovodstvo općine Živinice su odgovorno i civilizacijski, bez bilo kakvih provokacija i incidenata ispratili jedinice «JNA».U prolasku područjem općine Živinice jedinice «JNA» su uživale punu zaštitu građana i rukovodstva općine, pa je zahvaljujući  takvom odnosu odlazak motorizovane kolone «JNA» protekao mirno.

   Komanda «JNA» sa aerodroma Dubrave je dala čvrsto obećanje da će predati aerodrom i objekte na njemu, zapisnički, rukovodstvu općine Živinice i da će tom prilikom takođe uručiti zapisnik minskih polja postavljenih u zahvatu aerodroma.

  Neodgovorni konamndanti sa aerodroma Dubrave nisu ispoštovali dogovor postignut sa rukovodstvom općinŽivinice, grubo kršeći svoja obećanja o mirnom odlasku.»JNA» je svojim necivilizacijskim ponašanjem i rušilačkim djelovanjem minirajući aerodromsku pistu, aerodromske objekte na Ljubačama i skladište kerozina Pasci, neselektivno postavljajući minska polja i grupe mina, demonstrirajući silu i dejstvujući borbenom avijacijom izazvala opću opasnost za građane općine Živinice, ostavljajući iza sebe civilne žrtve i nanoseći veliku materijalnu štetu, kako na objektima aerodroma tako i stambenim objektima mještana Dubrava, okolnih sela i Živinica.

  Masovno stradanje stanovništva općine Živinice izbjegnuto je samo zahvaljujući prisebnosti, hrabrosti, organizovanom i odgovornom ponašanju patriota ovog kraja.Zbog svega učinjenog građani i rukovodstvo općine Živinice tužit će za zločin, odnosno podinjet će krivičnu prijavu nadležnom tužilaštvu protiv odgovornih komandanata aerodroma Dubrave.

Bivši komandant i aktuelni gradonačelnik Živinica Hasan Muratović

Učesnici Okruglog stola "Tužit ćemo za zločin"

Osmo Forčaković- značajan za ratni period i pregovore s komadom aerodroma
 

Vaš komentar na članak: