Omladinska banka Živinice je osnovana 2012.godine, i od svog postojanja podržala je 9 projekata mladih sa područja općine Žvinice, u iznosu od 27.159,00 KM  gdje je općina Živinice učestovala sa 7.500,00 KM, jedan od tih projekata pod nazivom  "ZAPOSLI SE" osvojio je prvo mjesto u konkurenciji svih realizovanih projakata širom Bosne i Hercegovine, što pokazuje da mladi općine Živinice imaju kreativnosti i ideju  za bolji položaj mladih ljudi u našoj općini.

 
  Nažalost, ove godine su upitna sredstva Omladinske banke Živinice, jer Općinsko vijeće Živinice nije uvrstilo sredstva u budžetu općine za 2013 godinu. Radi se o sredstvima u visini od 7.500 KM koja su bila planirana u prijedlogu budžeta i sa kojima su mladi općine Živinice direktno raspolagali i odlučivali gdje će ta sredstva biti usmjerena, koristeći se pravilima i procedurama omladinske banke, a čine 50% sredstava od ukupnog fonda Omladinske banke Živinice.
 
  Napominjemo da je budzet općine Živinice za 2013 godinu 15.000.000 KM, ali po mišljenju naših predstavnika u Općinskom vijeću, nedovoljan da bi se izdvojilo 0,05% za program usmjeren jačanju položaja mladih na području naše općine.
  Program “Omladinske banke BiH” ima za cilj da poveća učešće mladih u razvoju lokalnih zajednica kroz aktivnu ulogu u procesima donošenja odluka, te pružanje podrške aktivnostima mladih u njihovim zajednicama kroz dodjelu bespovratnih novčanih sredstava projektima neformalnih grupa mladih.
  Omladinskim bankama upravljaju odbori sastavljeni od deset članova, mladi volonteri od 15 do 30 godina, izabrani na javnom pozivu i edukovani da vode program malih grantova koji direktno podržavaju jačanje povjerenja i saradnju mladih, te njihove projekte koji su većinom u ruralnim sredinama.
  Nažalost, ovakav način rada naših vijećnika i zakonodavne vlasti pokazuje da je interes prema mladima izražen isključivo samo u predizbornoj kampanji.
Međutim Odbor Omladinske banke će nastaviti kontinuirano sa svojim aktivnostima i u saradnji sa načelnikom općine Živinice gosp. Hasanom Muratovićem pokušati pronaći riješenje./Odbor Omladinske banke Živinice/

Mladi prošle godine uspješno realizovali planirane projekte

Ove godine ostali kratkih rukava, ali se nadaju podršci općinskog načelnika
 

Vaš komentar na članak: