Sinoć je u Plavoj sali BKC Živinice, za članove i simpatizere SDP-a iz gradskih organizacija, održana uspjela javna tribina na temu
„DO PROMJENA U BiH KROZ DIJALOG SA GRAĐANIMA“. Javnu tribinu je najavio Stjepan Grbić, dipl.inž.rudarstva, koji je nakon pozdravne riječi najavio učesnike u tribini.

  Na tribini „DO PROMJENA U BiH KROZ DIJALOG SA GRAĐANIMA“ govorili su
Sead Čaušević– član Glavnog odbora i poslanik u parlamentarnoj skupštini Federacije Bosne i Hercegovine i predsjednik Kluba poslanika u Skupštini TK-a, Sulejman Gutić- član Predsjedništva KO SDP BiH Tuzla, poslanik u Skupštini TK, Mirza Kešetović- poslanik SDP BiH u Skupštini TK, Omer Kupusović – član Predsjedništva Kantonalnog odbora SDP BiH Tuzla, predsjednik Općinske organizacije SDP BiH Živince i Vijećnik SDP-a u Općinskom vijeću Živinice i Milo Iljkić – član KO SDP BiH Tuzla i dopredsjednik OOSDP BiH Živinice, koji je otvorio javnu tribinu "DO PROMJENA U DIJALOGU SA GRAĐANIMA".

  Učesnici na sinoć održanoj javnoj tribini su govorili o potrebi promjena na političkoj sceni u BiH, jer postojeće vlasti najviše rade za seba, a ponajmanje za građane koji su ih birali.Loša ekonomska situacija, narasli socijalni problemi zbog otpuštanja i propadanja velikog broja firmi – razlog su lošeg života ljudi i beznađa, te je krajnje vrijeme da se građani 3.oktobra, na dmokratski način, opredjele za promjene, za ljude koji mogu BiH urediti u modernu državu, po mjeri svih njenih građana", rečeno je na sinoć održanoj javnoj tribini u Živinicama.
 
  Nadalje su učesnici u dijalogu sa građanima istakli da očekuju, radeći na ovaj način,  dobiti na izborima mnogo više općina u BiH, jer su građani uvidjeli na primjeru Živinica, Gračanice, Tuzle, Bihaća, sarajevskih općina i dr, gdje su načelnici kadrovi SDP-a, da je to pravi izbor za njih!

  "Treba nam država koja će štitit čovjeka, a ne samo one koji su na vlasti.Mi moramo presjeći kriminal i skloniti one koji nas vode u propast, a to možemo postići 3.oktobra", istakao je jedan od učesnika tribine Sead Čaušević. Mirza Kešetović je još dodao kako je od rata na ovamo Vlada TK imala na raspolaganju oko 5 milijardi maraka, pa se pita u šta je potrošen toliki novac, kada se, između ostalog, vozimo po dotrajalim drumovima, a da ne govorimo o gradnji novih puteva i druge infrastrukture!

  Veliki boj prisutnih je tokom održavanja tribine postavljao pitanja, koja ih  najviše
interesuju i davao sugestije i određene komentare na pojave u društvu!/Š.G./

Izlaganje Omera Kupusovića, predsjednika OO SDP Živinice

Prisutni na sinoć održanoj javnoj tribini
 

Vaš komentar na članak: