Juče je održana vanredna sjednica Općinskog vijeća Živnice posvećena  višednevnom štrajku radnika Konjuha, pod tačkom Razmatranje Odluke o donošeju izmjena i dopuna dijela Regulacionog plana „Riba“ Živinice-sjeverni dio-finale kompleksa „Konjuh“ Živinice.

   Nakon rasprave  brojnih vijećnika i predstavnika Konjuha doneseni su slijedeći zaključci:

   -Da se sa 21.oktobrom prekine sa štrajkom. Te da se svi otkazi radnicima u vrijeme štrajka vezani za štrajk ponište, i svi radnici vrate na posao 21.oktobra,

  -Da se u DD Konjuh održi izborna konferencija i izabere novo rukovdstvo sindikata u roku od 15 dana, a da će nadležna služba općine Živinice pružiti svu potrebnu pravnu pomoć za organizaciju i provođenje izbora u sindikatu Konjuha i

  -Da se sredstva, ukoliko dođe do realizacije Odluke, dobivene od prodaje zemljišta po osnovu dopuna i izmjena regulacionog plana budu usmjerena isključivo u nabavku sirovine i repromaterijala, izmirenja dijela obaveza prema radnicima-misli se na plaće i servisiranje dospjelih obaveza finasisjskim institucijama, najdalje  u roku od 10 dana.

  Među radnicima koji su dobili otkaz u vrijeme štrajka je i Izudin Čokić, koji na se obratio i za portal dao slijedeću izjavu:

  „U potpunosti smo zadovoljni sa zaključcima Općinskog vijeća Živinice, međutim u upravi ništa nisu poduzeli da postupe prema usvojenim zaključcima, tako da na adrese nekih radnika i dalje stižu rješenja o otkazima. Ja  u Konjuhu  radim 35 godina i u vrijeme dok smo gradili druge fabrike plate su nam bile umanjivane na 70 procenata, a  danas mi se to vraća otkazom što sam stupio u štrajk.Tražimo da nam se isplate zarađene plate – ništa više, čak tražimo i manje od toga, jer smo u ovoj godini dobili svega 4 plate i kako preživjeti?- zar ne smijemo zatražiti ono što je naše.Radnici to više ne mogu izdržati! Nakon nedavno isplaćene jedne plate, tražili smo još bar dvije“, kaže Čokić.

  I danas radnici su došli pred kapije firme, štrajk se nastavlja, a kako će proći zaključci Općinskog vijeća ostaje da se vidi!/Š.Gadžo/

Vaš komentar na članak: