Prva sjednica Općinskog vijeća Živinice u 2012.godini održaće se u četvrtak, 2.februara, sa početkom u 9 sati.Za ovu sjednicu predviđen je dnevni red od 19 tačaka, pretežno iz oblas6ti imovinsko-pravnih odnosa.

 Tako će se na 26.redovnoj sjednici Općinskog vijeća Živinice naći Prijedlog Statuta općine Živinice, Izvještaj o radu OV za 2011.godinu, Prijedlog Odluke o utvrđivanju prosječne konačne cijene kvadratnog metra korisne stambene površine na području općine Živinice u 2011.godini, te prijedlozi odluka o visini rente za ovu godinu i izmjene odluke  o komunalnom redu.

 Iz oblati infrastruktere na dnevnom redu Općinskog vijeća razmatraće se Nacrt Odluke o zonama sanitarne zaštite i zaštitnim mjerama za izvorište Barice, za snabdijevanje vodom za piće općine Živinice, Informacija o stanju Gradske pijace i Gradskog groblja Živinice, te Prijedlog Zaključka-protivpožarne zaštite na području općine Živinice za 2012.godinu./Š.G./

 

Vaš komentar na članak: