Danas je na svečan način obilježen 25.maj, Dan Osnovne škole Donja Višća. Ova odgojno-obrazovna ustanova proslavila je 66 godina od osnivanja i uspješnog rada. Svečanost u sali za tjelesni odgoj počela je intoniranjem državne himne BiH, a potom je član novinarske sekcije Emir Jagodić pročitao prilog o istorijatu škole, pa tako saznajemo imena prvih učitelja, gradnju učioničkog prostora, broju učenika škole i drugim važnim pojedinostima.

 "Osnovna škola dobila je ime "25.maj" 1965.godine, po Danu mladosti, koji se tada slavio, a novu osmorazrednu školu ovaj kraj je dobio 4.oktobra 1968.godine, kada je školu pohađalo od I do VIII razreda 697 učenika. Ranije su više razrede osnovne škole djeca ovog kraja pohađala u Banovićima ili Živinicama, a od tada su se stekli uslovi da svi osnovnu školu pohađaju i završe u svom mjestu", rekao je Emir Jagodić.

 Direktorica OŠ Donja Višća Suada Alimanović je čestitala učenicima i zaposlenicima škole praznik, a potom istakla:

 "Ovdje se uvijek mladost slavila velikim uspjesima koje  škola postiže tokom dugog niza godina svog postojanja. Naš praznik je prilika da nagradimo najbolje učenike i nastavnike. Zadovoljni smo postignutim uspjesima. Tokom školske godine smo u saradnii sa Vijećem roditelja i Vijećem učenika nominovali 50 projekata, od kojih smo neke završili, neki su u toku ili će im uskoro početi realizacija".

 Ćestiku učenicima i zaposlenicima škole povodom njihovog praznika uputio je i općinski načelnik Živinica mr.Hasan Muratović, koji je, između ostalog, rekao:

 "Ovdje u Osnovnoj škonja višća proizvopdi se najsloženiji proizvod, a to je čovjek. Posao prosvjetnog radnika danas je možda i najteži, jer se društvo susreće sa krizom morala i niste adekvatno nagrađeni za trud koji ulažete u razvoj i sazrijevanje ovih mladih ljudi. Ali, kada godine prođu i vidite rezultate svog rada kroz dobro odgojene i učene ljude u raznim sferama rada i djelovanja, mislim da nema veće nagrade za vas koji radite na stvaranju  novih genracija koje dolaze. Neka ovih 500 đaka nastave nositi baklju znanja za dobro svih nas!"!

Nagrade najboljim učenicima

 Osnovnu školu D.Višća, sa područnim odjeljenjima u G.Višći i Šahićima pohađa 445 učenika, a današnja svečanost bila je prilika da se najbolji iz svakog od I do IX razreda nagrade knjigama i pohvalama za postignute uspjehe. Nagrađen je i učenik genreacije već pomenuti Emir Jagodić, koji je od prvog razreda postizao najbolje rezultate i ocjenjivan peticama. Uz to bio je član raznih sekcija i postizao usjehe na takmičenjima.

 Za postignute rezultate na školskim takmičenjima nagrađen je veći broj učenika i njihovih nastavnika.

 U kulturno-zabavnom dijelu programa predastvili su se hor nastavnice Vesne Bajrić, dramska sekcija, folklorni sastav, plesna grupa koja je poznata po velikim uspjesima i još niz drugih uspješnih izvođača koji su pokazali kako su velike mogućnosti ove šklole da se nauči i ono što nema u nastavnim planovima i programima pojedinih razreda!/Š.Gadžo/

Učenik generacije Emir Jagodić podsjetio na istorijat OŠ Donja Višća

 

Gosti domaćini na školskoj svečanosti

Obraćanje direktorice Suade Alimanović

Čestitke za 66.rođendan načelnika Muratovića

Nastup hora nastavnioce Vesne Bajrić

Najbolji učenici od prvog do devetog razreda

Igrokaz  izmamio aplauze

Nagrade učenicima za uspjehe na školskim takmičenjima

 

Vaš komentar na članak: