U osnovnim i srednjim školama za učenike je nastupio ljetni školski raspust. Učenici završnih razreda su se proteklih dana više bavili administrativnim poslovima oko upisa na škole i fakultete koje su odabrali. Učenica završnog IX razreda u Osnovnoj školi Đurđevik, Emini Trumić,  školovanje je bilo uspješno, jer je od početka do kraja imala samo najbolje ocjene u dnevnicima. Uz odlične ocjene nastupala je na mnogim takmičenjima, pa ni rezultati nisu izostali. Sve to doprinijelo je da bude proglašena za učenicu generacije OŠ Đurđevik.

 "Mnogo sam se trudila, učila, takmičila se i osvajala nagrade. Za svoje uspjehe zahvalna sam svim nastavnicima, učiteljici Derviši Fehrić i posebno nastavnici  Mirzeti Butković, sa kojom sam osvajala nagrade", kaže nam najučenica Emina Trumić.

 Emina se posebno proslavila na državnim takmičenjima iz robotike, sa kojih je prošle i ove godine dobitnik zlatnog i srebrenog točka tehnike. Nastavnica Mirzeta Butković ističe kako je Emina mnogo vježbala i uspjela postići značajan rezultat:

 "Treba reći da je Emina bila uspješna iz svih predmeta na takmičenjima, pa se i iz Matematike plasairala na prvenstvo FBiH. Mnogo smo radili na usvajanju zanja iz tehnike i pripremali se za takmičenja i zaista sretne smo zbog osvojenih nagrada-zlatnog i srebrenog točka tehnike".

 Učiteljica Derviša Fehrić ponosna je na svoju učenicu Eminu:

 "Već u prvom razredu primjetila sam da je Emina posebna, odmah se izdvojila od ostalih đaka u razredu, brzo je usvajala nova saznanja i iz razreda u razred bila je sve bolja.Jednostavno, za nju nije bilo druge ocjene osim petice".

 Sigurno je da će Emina nastaviti odličnim uspjehom i u srednjoj školi, a da će konkurencija ovoga puta biti znatno jača nego do sada.Ali, spremna je da se bori za nove petice./Š.G./

Emina sa nastavnicama Mirzetom i Dervišom, koje su takođe dobile priznanja za uspješan rad

 

Vaš komentar na članak: