Danas je u Osnovnoj školi Đurđevik održano predavanje o prevenciji i liječenju od droge, koja je sve raširenija pojava među mladima, pa se na ovaj način još jednom željelo ukazati na opasnosti koja najviše prijeti i uništava mlade ljude.

  Prema riječima školskog pedagoga Mirele Sakić predavanja su održana za učenike VIII i IX razreda, a predavači su bili aktivisti iz KROPS Smoluća, gdje postižu zapažene rezultate u suzbijanju i liječenju mladih od droge! Na predavanju u OŠ Đurđevik, osim učenika, bili su prisutni i njihovi roditelji.
 
 Centar za rehabilitaciju ovisnika o psihoaktivnim supstancama (CROPS) osnovan je 2004. godine. Osnivač je Islamska zajednica u BiH, uz podršku Vlade Tuzlanskog kantona. U kratkom periodu svoga djelovanja, uspio se razviti u centar s potrebnom infrastrukturom (prostori i oprema su adekvatni za sve predviđene aktivnosti) i ljudskim resursima.
 
 Od samog početka je uspostavljena čvrsta saradnja s Univerzitetskim kliničkim centrom u Tuzli i Zavodom za alkoholizam i druge toksikomanije u Sarajevu. Upravo iz ovoga Zavoda na rehabilitaciju dolazi najveći broj ovisnika, nakon završenog hospitalnog tretmana detoksikacije. 
 
  Jedna od značajnijih aktivnosti CROPS-a Smoluća je i saradnja sa odgojno-obrazovnim ustanovama, kakva je bila i u Osnovnoj školi Đurđevik!/Š.G./
 

Vaš komentar na članak: