Danas je u velikoj sali Općinskog vijeća Živinice Misija OSCE-a BiH, u saradnji sa općinom Živinice, organizovala  okrugli sto o promociji  etičkog kodeksa za izabrane zvaničnike općine Živinice. Građanima se pružila prilika da iznesu svoja mišljenja o Etičkom kodeksu za izabrane zvaničnike u Živinicama, te o njegovoj primjeni i učinkovitosti.

 O ovoj temi govorili su  šef OSCE-ove terenske kancelarije Tuzla Mark Hanbury, predsjedavajući OV Živinice mr.Began Muhić, načelnik mr.Hasan Muratović, članovi  komisija i građani.

 "Građani ne znaju za postojanje Etičkog kodeksa i ne znaju da postoje mehanizmi koji mogu poboljšati rad izabranih zvaničnika. Vijećnike smo upoznali šta im je obaveza, a cilj nam je da i građane uključimo, mada  oni još slabo reaguju. Do sada smo imali narušavanja Etičkog kodeksa, tako što je čak bilo i fizičkih obračuna među zvaničnicima. Postoje i sankcije, pa i finansijske, mada se slabo izriču", rekla je Željka Mirković-službenik za podršku upravi.

 Načelnik Muratović je bio mišljenja da bi nove vijećnike trebalo educirati, kako bi na vrijeme saznali šta su im prava, ali i obaveze:

 "Da bi znali kakve su im kompetencije novoizabrani zvaničnici se trebaju educirati, kako bi znali šta su kompetencije zakonodavne i izvršne vlasti. Drugo na što želim ukazati je veliki broj komisija, tako da naša općina je po tome rekorder u BiH. Uzmimo za primjer Komisiju za kodeks ponašanja, koja broji 8 članova, a dovoljna bi bila tri. Ova komisija još nije imala niti jednu prijavu, što dovoljno govori o efikasnosti".

 Nakon iznesenih stavova usvojeni su zaključci koji bi trebali doprinijeti efikasnosti u provedbi Etičkog kodeksa izabranih zvaničnika, te će se nastojati dopuniti Poslovnik o radu komisije, kako bi obuhvatio i ostale zvaničnike, zatim će se nastojati organizovati edukacija vijećnika, što je i ranije bilo u planu OSCE-a. Takođe, prihvaćen je i prijedlog da se smanji broj komisija, kao i članova u komisijama!/Š.G./

Sa današnjeg orkuglog stola

Mark Hanbury-poboljšati odgovornosti i efikasnost izabranih zvaničnika

Mladi na današnjem susretu sa temomo o etici izabranih zvaničnika
 

Vaš komentar na članak: