Danas je održana sjednici Školskog odbora novoosnovane ustanove PU "CENTAR ZA OBRAZOVANJE I OBUKU ODRSALIH TEHNIČKE STRUKE" ŽIVINICE. Sjednici  su prisustvovali predsjednik Školskog odbora Sadik Selimović- profesor i članovi Sedina Bosankić- ljekar porodične medicine, Milo Mišković- dipl.ing.el.teh., Teufik Sarajlić- profesor i direktor Hidajet Salihović- profesor.

 Poslije predloženog i usvojenog dnevnog reda sjednice donesena su veoma važna akta za funkcionisanje  PU "CENTAR ZA OBRAZOVANJE I OBUKU  ODRSALIH TEHNIČKE STRUKE" ŽIVINICE, te Odluka o raspisivanju konkursa za upis polaznika u školskoj 2013/2014.godini.

  Detaljnije informacije kad je u pitanju Odluka o raspisivanju konkursa mogu se dobiti na web stranici PU "CENTAR ZA OBRAZOVANJE I OBUKU  ODRSALIH TEHNIČKE STRUKE" ŽIVINICE,  www.obrazovni-centar.com.ba/Press PU Centra/

Sa današnje sjednice Školskog odbora Centra

Predsjednik Školskog odbora Sadik Selimović i direktor Centra Hidajet Salihović

Veliki broj raznih tehničkih zanimanja sigurno će privući pažnju budućih polaznika škole

Vaš komentar na članak: