U okviru kampanje „Vatreno oružje: Ko je sljedeća žrtva?“ u organizaciji  UNICEF-a i UNDP-a, uz podršku Evropske unije i Švedske agencije za međunarodni razvoj, u Tuzli je danas održana radionica – Otvoreni dijalog za medije: "Ko je sljedeća žrtva?".

  U interesantnoj diskusiji u kojoj su učešće uzeli predstavnici tuzlanskih elektrotnskih i printanih medija, te predstavnici institucija, udruženja i nevladinih organizacija iz Tuzlanskog kantona, evidentirani su konkretni prijedlozi skretanja pažnje javnosti na rizike povezane sa vatrenim oružjem.

  Kao bitni faktori u educiranju i opasnostima držanja i korištenja vatrenog oružja naznačeni su mediji i edukativne ustanove, a kao osnovni problem u neefikasnoj borbi društva sa problemom posjedovanja vatrenog odužja u domaćinstvima je apostrofirana manjkavosti postojećih Zakona koji regulišu ovu oblast.

  Anketa UNDP-a o vatrenom oružju iz 2004.godine  rezultirala je procjenom da je oružje prisutno u svakom četvrtom domu u BiH. Komparativnom analizom podataka u istom istraživanju iz 2009. i 2010. godine došlo se do zaključka kako je riječ o rastućem trendu, naročito u slučajevima ubistava (rast od 46.6% u odnosu na 2009. godinu), samoubistava (rast 32.3% u odnosu na 2009.godinu) te oružanih pljački (rast 28.2% u odnosu na 2009. godinu), dok je intenzitet zapljene vatrenog oružja registrirao pad od 26.8% u odnosu na 2009. godinu.

   Najnovije istraživanje UNICEF-a potvrdilo je nedovoljno poznavanje opasnosti i posljedica posjedovanja vatrenog oružja u domaćinstvima. Spomenuta kampanja ima za cilj skrenuti pažnju na problem posjedovanja i korištenja vatrenog oružja, kroz edukaciju građana, polazeći od psihologa, nevladinog sektora koji radi sa svim uzrastima, pa sve do obrazovnih institucija i medija.

  Prije Tuzle organizator je održao radionicu sa istom tematikom u Sarajevu, a naredna je već u petak u Banja Luci.Od augusta su širom BiH postavljeni bilbordi i posteri sa porukama namijenjenim skretanju pažnje javnosti na problem vatrenog oružja, a kampanju prati promotivni film i spotovi u kojima javne ličnosti upozoravaju na problem vatrenog oružja./Melisa Durak-Buljubašić/

Sa današnjeg otvorenog dijaloga za medije
 

Vaš komentar na članak: