Narednog četvrtka, 8.decembra, održaće se 25.redovna sjednica Općinskog vijeća Živinice, na kojoj će, između ostalog, biti razmatrane slijedeće tačke dnevnog reda:

  Prijedlog Odluke-protivpožarna zaštita na području općine Živinice u 2011.godini, Izvještaj Sportskog saveza za 2010.godinu i Program rada Sportskog saveza općine Živinice za 2012.godinu, Program rada JP Horizontala Živinice za 2012.godinu, Program mjera zaštite domaćih životinja i njihovo provođenje i finasrianje u narednoj godini, Informacija o isplati sredstava po osnovu presude Suda uposlenicima JU Dječije odbdanište Živinice.

 Ostale tačke devnog reda se odnose na imovinsko pravnu problematiku, vijećnička pitanja i aktuelnlnosti iz pojedinih komisjia./Š.G./

Vaš komentar na članak: