Danas sa početkom u 9 sati trebala je biti održana vanredna sjednica Općinskog vijeća Živinice, a poslije završetka nastavilo bi se sa redovnom sjednicom. Za vanrednu sjednicu bio je predviđen dnevni red sa dvije slijedeće tačke:

  Razmtarnje zahtjeva za preispitivanje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju Standarda i kriterija za imenovanje na upražnjene pozicije u reguliranim tijelima općine Živinice na sjednici održanoj 29.oktobra i Razmatranje Zahtjeva za preispitivanje Rješenja o imenovanju predsjednika i članova Privremene Skupštine javnih preduzeća i predsjednika i članova privremenih upravnih odbvora javnih ustanova donesenih na sjednici od 29.oktobra.

 Međutim, sjednica nije održana usljed nedostatka kvoruma, pa će imenovanje novih članova u odbore javnih preduzeća i ustanova sačekati bolja vremena ili novu koalicionu većinu u OV Živinice.Nezvanično saznajemo da je već i dogovorena nova koaliciona većina stranaka koje sačinjavaju OV i da broji za sada 19 članova, što je dovojno za nove promjene.Preostaje da sačekamo šta će se događati na ovom planu narednih dana!/Š.G./ 

Vaš komentar na članak: