Na današnjoj vanrednoj sjednici Općinskog vijeća Živinice nastavljeno je  sa razmatranjem izvještaja o radu i finansijskom poslovanju javnih ustanova za prošlu godinu.Za ovu sjednicu još je preostalo da vijećnici razmatraju postignute rezultate JP Horizonatala i Gradska dvorana.Do 12 sati usvojen je Izvještakj o radu i finasijskom poslovanju JP Horizontala, a prije usvajanja prethodila je rasprava vijećnika.

   „Unazad 3 godine nagomilani su brojni probelmi u Horizontali.Imali smo namjeru poslovati od svog rada, bez učešća općinskog budžeta.Za 2008.godinu smo imali dobit od 160 hiljada maraka i pokazalo se da imamo perspektivu.Međutim, prošle godine zbog kvara toplane imali smo poslovni gubitak“, rekao je u svom uvudnom izlaganju direktor JP Horizonatala Ramiz Sakić i dodao, da će i dalje najveći problemi biti u obalsti pružanja usluga centralnog grijanja.

    „Kotlovnica kod Doma zdravlja je u potpunosti dotrajala, kao i cjevodi, te je ovdje potrebno pristupiti gradnji potpuno novog sistema za grijanje.Da bi uspješnije radili i poslovali neophodno je što prije fomirati potrebne organe Horizontale, jer radimo na granici zakonitiosti, bez Skupštine i Nadzornog odbora“.

    Vijećnici Nail Jusić, Hamdija Numanović,  Nurdin Čehajić, Abdulah Delić, Omer Kupusović, Ibrahim Mušić i drugi su istakli potrebu hitnog rješavanja problematike centralnog grijanja, kako se ne bi s tim problemom ušlo u zimski period.

    „Lijepo je biti direktor, član nadzornog odbora i imati lijepa primanja.Na ranijm sjednicama sam predlagao smjene direktora čije firme posluju s gubitkom, ali nisam imao podrške.Horizontala se nije pomakla od „mrtve tačke“, pa se pitam dokle će budžet pokrivati gubitke javnih preduzeća“? Imamo loše stanje je u BKC-u, Odbaništu, Narodnoj apoteci, a na birou imamo stotine ljudi sa visokom stručnom spremom“, rekao je vijećnik Nail Jusić.

  Učestvujući u radu Općinskog vijeća načelnik Hasan Muratović je istakao da je osnovna djelatnost Horizontale upravljanje centralnim grijanjem i održavanje zajedničkih prostorija gdje stanari nisu izabrali upravitelja:

   „Postoji više djelatnosti od kojih Horizontala može ubirati značajna sredstva.Koliko smo vidjeli iz godišnjeg izvještaja prihod od parkiranja vozila dnevno iznosi svega 80 KM, ili recimo prihodi od pijace sedmično iznose svega 750 KM i pitam se da li je to  uredu, da sa toliko motornih vozila u gradu i  tolikm prometom na pijaci samo  naplatimo simbolična sredstva! U cilju uspješnijeg poslovanja hitno treba pristupiti normativnom regulisanju Horizontale, modernijem uređenju parkinga,  sanaciji centralnog grijanja i racionalnije korištenje javnih površina“.

   Nakon obavljenih rasprava  Općinsko vijeće je usvojilo Izvještaj o radu i finasijskom poslovanju JP Horizontala za 2009.godinu, uz zaključke da se najdalje do kraja jula izradi koncept rješenja centralnog grijanja na spornim kotlanama, da se donesu potrebni opšti akti, izaberu organi Horizontale i uredi precizan program raspolaganja javnim površinama!

  Poslije pauze OV Živinice nastaviće rad razmatranjem Izvještaja o poslovanju JP Gradska dvorana!/Š.Gadžo/

Sa sjednice Općinskog vijeća Živinice
 

Vaš komentar na članak: