Danas se održava Tematska sjednica Općinskog vijeća Živinice posvećena poduzimanju urgentnih mjera na zaštiti područja općine Živinice od zagađivača Rudnika mrkog uglja Banovići. Sela Priluk, Šerići, Suha i Poljice u općini Lukavac ugrožena su odlaganjem jalovine sa površinske eksploatacije ugralj RMU Banovići, koje se približilo na svega 2 km od prvih kuća ka jezeru Modrac.

 Na tematskoj sjednici vijećnik Esed Zenunović je slikom i riječima bio uvodničar i zorno prikazao ugroženo područje navedenih mjesta, koja obiluju izletištima, lijepim prirodnim ambijentima i vodotocima, te izvorištima pitke vode, na koji način predtavljaju prav u botaničku baštu.

 "Sve ovo što smo vidjeli na slikama ugroženo je i prijeti da u narednom periodu potpuno uništi vodotoke i ovaj lijepi prorodni ambijent. Izvorišta su već ugrožena i pitke vode nestaje. Rudnik uništava biljni i životinjski svijet ov og područa. Ugroženi su životi oko 20 hiljada stanovnika koji će biti prinuđeni na egzodus. U znatnoj mjeri ovdje je i zrak zagađen i sve je više oboljelih od karcinoma. RMU Banovići krši zakone o zaštiti voda, okoliša, zraka, uništava se šumski kompleks Dubrava", rekao je uvodničar Zenunović.

 Odlagalište je došlo do izvorišta pitke vode, a ovdje strahuju da će uskorto stići i do prvih kuća, a da o tome niko ne poduzima mjere.Tokom vođene rasprave, čuli su se razni prijedlozi, pa i poduzimanje radikalnijih mjera, ukoliko se pregovorima sa predstavnicima RMU Banovići ne postigne adekvatan sporazum.Ukupna površina zauzetog zemljišta u općini Živinice za potrebe odlagališta je 2,6 hektara i to se stanje iz godine u godinu povećava.

Uništavanje šuma, vodotoka i zraka

  "Prvi direktni uticaj štete od odlagališta se ogleda kroz aerozagađenje, odnosno nanošenje čestica prašine sa odlagališta.Tome u prilog ne ide blizina jezera Modrac, koji u okolnim naseljima uzrokuje formiranje specifične mikroklime, sa pojavom dugotrajnih magli, a koja se miješa sa česticama prašine jalovišta i formira smog, što dovodi do pojave plućnih i kožnih oboljenja", rekla je vijećnica Samra Omić.

  Istakla je problematiku zatrpavanje šume Dubrava, gdje su locirana izvorišta, odakle se mještani okolnih sela snabdijevaju pitkom vodom. Od otpadnih rudničkih voda postoji opasnost zagađenja podzemnih i površinskih tokova vode.

Pojas Dubravu proglasiti zaštićenim pejzažom

  Poslanik u Skupštini Tuzlanskog kantona Asmir Hasić je u svom izlaganju istakao i mogućnost izlaska građana na kipu, ukoliko se ne iznađe prihvatljivo rješenje za nastali ekološki problem ovog kraja:

  "Stanje na područjima u blizini rudničkog odlagališta je katastrofalno, a ružno je i  to što je Skupština TK usvojila i proglasila zaštićeni pejzaž Konjuha, a na području Priluka, Šerića i Suhe prijeti ekološka katastrofa.I ranije smo se obraćali RMU Banovići, ali nije bilo rezultata, iako su obećali da će poduzeti mjere na saniranju posljedica odlaganja jalovine. Umjesto saradnje i unaprijeđenja stanja nastavili su još većim intenzitetom sa uništavanjem ovog područja. Zato ćemo u Šerićima organizovati javnu tribinu, tako da građani budu informisani o opasnosti koja im prijeti, a u planu je da pozovemo građane ugroženih područja da izađu na kipu i spriječe odlaganje jalovine".

Zaključci za prevazilaženje teškog stanja

 Nakon vođene rasprave vijećnici su usvojili zaključke koje će uputiti na sve relevantne adrese, kako bi se pronašlo rješenje za spriječavanje daljeg uništavanja područja.Nadležni organi će poduzeti mjere na zaustavljanju daljeg odlaganja jalovine, kao i spriječavanja da se i dalje vodotocima sliva otpadna voda iz rudnika.

  Takođe će se uraditi analiza i procjena do sada nastalih šteta od posljedica odlaganja jalovine i biće usmjerena na saniranje posljedica odlagališta. Jedan od zaključaka usmjeren je ka Skupštini TK kojoj se predlaže da organizuje temetsko zasjedanje posvećeno nastalom eko problemu, kako bi se pokrenula procedura izmjene prostornog planma šume Dubrava, te da taj šumski pojas proglase zaštićenim pejzažom. Imenovane su i radne grupe sa zadatkom da prate izvršavanje donesenih zaključaka i predlažu dalje mjere na rješavanju nastalog stanja.

 Današnjoj tematskoj sjednici OV Živinice prisutvuju minstar prostornog uređenja u Vladi TK Božo Antunović, poslanik u Skupštini TK Asmir Hasić, te predstavnici JP Šume TK i Direkcije šuma TK. Sjednica je u toku!/Š.G./

Uvodničar Esed Zenunović-odlagalište uništilo izvrišta  a uskoro će i do prvih kuća
 

Dio odlagališta koji se približio naseljima i jezeru Modrac

Poslanik Asmir Hasić-područje Dubrave proglasiti zaštićenim pejzažom

 

Vaš komentar na članak: