Za četvrtak, 12.maj, zakazana je nova sjednica Općinskog vijeća Živinice, koja je nadavno odložena.Glavnina tačaka dnevnog reda odnosi se na imovinsko pravnu problematiku, a već na početku vijećnici bi trebali raspravljati o nagomilanim problemima stanovnika Petrovića u Donjim Dubravama, nastalim dugogodišnjom eksploatacijom lignita i blizine kratera Rudnika Dubrave.

 Građani ovog dijela naše općine uputili su peticiju na 11 adresa vladinih i nevladinih organizacija područja općine, kantona i Federacije BiH, pa i samom kardinalu BiH Vinku Puljiću.

 Petrovići su naseljeni građanima hrvatske nacionalnosti i sačinjava ih 26 domaćinstava, a na osnovu zaključka zborova građana, održanih 12. i 19.februara ove godineu Petrovićima, jednoglasno je odlučeno da se pokrene peticija sa slijedećim zahtjevima:

 -Zbog statusa života građana naseljeno mejsto Petrovići sa aspekta sigurnosti i ugroženosti po svim segmentima života pod hitno pokrenuti iseljavanje kroz postupak eksproprijacije od strane Rudnika uglja Kreka,

 -Zahtjevamo da prilikom iseljavanja i eksproprijacije bude obuhvaćeno svih 26 domaćinstava i

 -Da se pod hitno pristupi rješavanju infrastrukturnih problema (vodosnabdijevanje, putevi i sl.)./Š.Gadžo/

 

Detalj sa PK Dubrave zbog kojih Petrovićani traže iseljavanje
 

Vaš komentar na članak: