Na 7.redovnoj skednici Općinskog vijeća Živinice, nakon širih rasprava, usvojen je  Prijedlog  Odluke o utvrđivanju iznosa naknada za članove Općinske izborne komisije za 2009.godinu.

    U nastavku 7.sjednice obrađeno je više tačaka iz oblasti imovinsko pravnih odnosa, te rada javne ustanove Dom zdravlja Živinice u protekloj godini, dok će se rasparava o preostalim tačkama dnevnog reda nastaviti u 3.nastavku 7.sjednice OV Živinice, čiji će se termin održavanja naknadno ustanoviti. Programa manifestacije Ljeto u Živinicama je skinut sa dnevnog reda, tako da će ove godine ljeto proći bez kulturnih dešavanja kada je u pitanju program na Gradskom bulevaru.

   Iz budžeta općine Živinice bilo je planirano da se za manifestaciju Ljeto u Živinicama izdvoji 10 hiljada maraka, ali su vijećnici procjenili da bi bilo bolje ta sredstva uložiti u nešto drugo!Tako ostaje da pamtimo nastup Amele Zuković na Bulevaru, kada je uveličala ulazak Slavena u Prvu ligu  FBiH./Š.G./

Bulevar-manje muzike i veselja u kriznoj godini

Vaš komentar na članak: