Danas je održana konsituirjuća sjednica Općinskog vijeća Živinice.Sjednicu je otvorio dosadašnji predsjedavajući Mehmed Klopić; vijećnici su položili zakletvu, a potom je uslijedio izbor predsjedavajućeg OV i njegovog zamjernika.

 Za predsjedavajućeg Općinskog vijeća Živinice izabran je mr.Began Muhić, a za zamjenika Abdulah Delić. Nakon što je izabran za predsjedavajućeg Općinskog vijeća Živinice Began Muhić je rekao da će nastojati opravdati povjerenje koje mu je ukazano, kao i OV u cjelini.

 "Općinsko vijeće, kao predstavničko tijelo građana općine Živinice, svoj rad će bazirati na rješavanju prioritetnih pitanja u cilju stvaranja povoljnijeg ambijenta za život građana", rekao je između ostalog Began Muhić.

 Sporazum o međustranačkoj saradnji četiri političke partije (SBB,A-SDA, Narodne stranke Radom za boljitak i SBiH) potpisan je 5.novembra. Ove partije time u Općinskom vijeću Živinice imaju ukupno 10 članova, te pregovorima sa ostalim političkim partijama došlo se do koalicije sa SDA. Tako je formirana većina od 19 članova Općinskog vijeća, kojoj se se pridružila još 2 člana, po jedan iz SDU i SUNDBiH, tako da koalicionu većinu OV sačinjava 21 vijećnik, što je bilo dovoljno da se priđe konstituisanju OV Živinice./Š.G./

Mr.sci.Began Muhić-novi predsjedavajući Općinskog vijeća Živinice

Vaš komentar na članak: