Danas se održava nastavak 8.sjednice Općinskog vijeća Živinice, kojom predsjedava Esad Kitić.U dopodnevnom dijelu rada vijećnici su dovršili započete rasprave o izvještajima o poslovanju JU Narodna apoteka i «Horizontala» za poslovnu 2008.godinu.

  Prošla sjednica Općinskog vijeća Živinice prekinuta je usljed nedostatka kvoruma, upravo kada je trebalo glasati o usvajanju zaključaka o stanju u Narodnoj apoteci.Današnjim nastavkom vijećnici su ukazali na veoma teško stanje u ovoj javnoj ustanovi, gdje vladaju javašluk i kriminal.Inspekcijskom kontrolom Narodna apoteka je kažnjena s 5 hiljada maraka, mada se predpostavlja da je nemarnim odnosom menadžment upropastio ovu živiničku najstariju apoteku  i nanio joj teške finansijske probleme.

  Da bi izašli iz takve situacije  Općinsko vijeće usvojilo je niz zaključaka, među kojima i slijedeće:

  Smjena Upravnog odbora i sprovovđenje procedure raspisivanja konkursa za imenovanje Upravnog odbora, a da ovaj po konstituisanju imenuje vršioca dužnosti direktora.Da novi Upravni odbor i direktor sačine presjek pravog stanja u Narodnoj apoteci i o tome podnesu izvještaj osnivaču.

  Služba za opću upravu i društvene djelatnosti je zadužena da dogovori sa svim apotekama u gradu  raspored  neprekidnog rada i dežuranja tokom svih 24 sata.

  Ista služba će  zajedno sa rukovodstvom Naroden apoteke okončati ativnosti na registracij  ove ustanove u skladu sa zakonskim propisima.Prilikom registracije Narodne apoteke dolazilo je do pogreški na taj način što je prvo NA registrovana od strane osnivača Općinskog vijeća Živinice, potom je prebačena registracija na JZU Dom zdravlja.Međutim, došlo se do saznanja da ne može djelovati pri Domu zdravlja, već da ponovo bude osnivač Općinsko vijeće!

         «HORIZONTALA» POSLOVALA BEZ GUBITAKA

   Živinička «Horizontala» je prošlu poslovnu godinu po prvi puta završila s pozitivnim poslovnim rezultatima.Uprkos teškoćama oko naplate raznih usluga u «Horizontali» nastoje osigurati kvalitetno zagrijavanje stanova i poslovnih prostora.

  «Privode se kraju radovi na rekonstrukciji kotlane Doma zdravlja, a uskoro će biti saniran teži kvar na cjevovodu kod zgrade «Valjevka 2», tako da će stanari u tom dijelu grada ponovo dobiti kvalitetno grijanje.Kada je riječ o  saniranju najveće grdaske kotlane u zgradi S-1 trebaće izdvojiti 60 hiljada maraka, kako bi se ugradile dvije peći po 300 KW, što će biti naša obaveza u narednom periodu», istakao je direktor «Horizontale»  Ramiz  Sakić.

   Vijećnici su usvojili Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju «Horizontale» za 2008.godinu, uz nekoliko zaključka čije provođenje treba doprinijeti kvalitetnijem radu ove ustanove!/Š.Gadžo/

Sa današnjeg zasjedanja Općinskog vijeća Živinice
 

Vaš komentar na članak: