PK Dubrave: Proizveli milion tona lignita

Danas su zaposleni Površinskog kopa Dubrave postigli veliku radnu pobjedu, kada su natovarenim kompozicijama vagona uputili tuzlanskoj Termoelektrani nove tone uglja.Bila je to milionita tona lignita proizvedena u tekućoj 2011.godini.

 Time je ovaj ugljenokop uspio uisati se u klub rudnika s proizvodnjom od milion tona uglja, što je veliki uspjeh!

 Prema planovima za proizvodnju uglja u narednoj 2012.godini u Dubravama predviđaju proizvesti 1 050 000 tona lignita. Današnja proizvodnja milionite tone uglja, svojevrsna je čestitka rudara ovog kolektiva građanima BiH za Novu godinu, čiji primjer je poziv na još uspješnije rezultate u nastupajućem periodu!/Š.G./

PK Dubrave-proizveli milion tona uglja lignita