Danas su zaposleni Površinskog kopa Dubrave postigli veliku radnu pobjedu, kada su natovarenim kompozicijama vagona uputili tuzlanskoj Termoelektrani nove tone uglja.Bila je to milionita tona lignita proizvedena u tekućoj 2011.godini.

 Time je ovaj ugljenokop uspio uisati se u klub rudnika s proizvodnjom od milion tona uglja, što je veliki uspjeh!

 Prema planovima za proizvodnju uglja u narednoj 2012.godini u Dubravama predviđaju proizvesti 1 050 000 tona lignita. Današnja proizvodnja milionite tone uglja, svojevrsna je čestitka rudara ovog kolektiva građanima BiH za Novu godinu, čiji primjer je poziv na još uspješnije rezultate u nastupajućem periodu!/Š.G./

PK Dubrave-proizveli milion tona uglja lignita
 

Vaš komentar na članak: