Ovogodišnji plan proizvodnje uglja u Krekinom ugljenokopu Dubrave zacrtan je na milion i deset hiljada tona lignita.Ovaj površinski kop jedan je od najproduktivnijih u sasatvu Kreke i redovno izvršava planirane zadatke, zahvaljujući velikom angažovanju zaposlenih 960 radnika ovog ugljenokopa.

 O ovogodišnjim rezultatima direktor PK Dubrave Enver Omazić kaže:

 "Plan proizvodnje uglja u tekućoj godini u potpunosti izvršavamo.Za period januar do 15.maja proizveli smo  preko 375 hiljada tona lignita, za potrebe tuzlanske Termoelektrane i nešto manje plasiramo našeg uglja za potrebe široke potrošnje.U okviru Kreke prednjačimo, tako da smo često po mjesečnim rezultatima lideri po proizvodnji uglja. Do kraja godine očekujemo da ćemo u potpunosti, ne samo izvršiti, već i prebaciti planirane zadatke na proizvodnji uglja".

 Plan otkrivke čvrste mase zaostaje za planiranim zadacima i ostvaruje sa sa oko 80 procenata./Š.Gadžo/

 

Transportni sistem na PK Dubrave
 

Vaš komentar na članak: