U cijelo Bosni i Hercegovini u toku je monitoring za zarazne bolesti goveda starijih od 12 mjeseci i traje od 5.jula do 30.septembra tekuće godine. Aktivnosti veterinasrkih stanica odnose se na bolesti TBC, leukoza i bruceloza, koje finasiraju SIDA i entitetska ministarstva poljopiorvrede, što znači da je za vlasnike besplatno. Jedino vlasnici od čijih se muznih krava uzima mlijeko u otkup imaju obavezu plaćati po 10 KM za grlo, dok drugih 10 KM plaća općinski budžet.

 "Na području općine Živinice radi 5 ekipa, sastavljenih od veterinara i do kraja avgusta urađeno je 2616 analiza krvi na pomenute bolesti.Nismo imali pozitivnih slučajeva, a plan nam je kao i prošle godine, što znači izvršiti analizu kompletne populacije mliječnih goveda, kojih u općini Živinice ima 5300 grla", objašnjava nam direktor Veterinarske stanice Živinice d.Mustafa Šabanović.

Zaživio rad higijenskog servisa

 Zanimljivo je istaći da higijenski servis pri VT Živinice funkcioniše sve uspješnije i razvijena je dobra saradnja sa Udruženjem za zaštitu životinja "Budi mi prijatelj". U higijenskom servisu VT Živinice obavljaju se i najsloženije operacije na životinjama, o čemu veterinar mr.Nevres Paprikić kaže:

 "Kroz higijenski servis je prošlo 118 napuštenih pasa, a 91 je kastriran ili steliriziran, od čega su 64 ženke. Kod novih vlasnika udomili smo 20 pasa, zahvaljujući prije svega dobroj saradnji sa UG "Budi mi prijatelj". Osim strerilizacije i kastracije napuštenih pasa, uspješno radimo i liječimo najsloženije bolesti. Njegujemo human odnos i spašavamo životinje kada got je to moguće, kao što smo nedavno izvršili operaciju jednog stradalog psa u saobraćaju po imenu Čupko. Udruženje za zaštitu životinja je tražilo pomoć za Čupka širom sjeveroistočne Bosne, ali negdje je to bilo skupo uraditi komplikovane lomove, a negdje u stanicama nisu imali odgovarajuće resurse, tako da smo mi u Živinicama izvršili saniranje preloma zadnjih nogu, te je kod nas ova operacija uspješno obavljena (osteosinteza i ugrađivanje implantata u kosti).Nadamo se da će Čupko uskoro biti sasavim zadrav i nastojaćemo negdje udomiti".

 Predsjednica Udruženja za zaštitu životinja "Budi mi prijatelj" Ivana Lakić i aktivista Božo Mavrović ističu da udruženje okuplja preko 120 članova i da svi daju doprinos u pružanju pomoći za napuštene pse, koji su nekada bili na meti lovaca i uništavani. Udruženje na ovaj način spašava pse i u saradnji sa Veterinarskom stanicom postižu se zapaženi rezultati./Š.Gadžo/

Vetrinari Šabanović i Paprikić sa operisanim Čepkom
 

Vaš komentar na članak: