Danas je u Živinicama pazarni dan pa ratari Udruženja poljoprivrednika Toplice zadovoljno trljaju ruke nakon što su prodali prve plodove jagode sa svojih imanja. Ovih dana sa plodnih oranica Topličkog polja ubraće se preko 200 tona jagode, a poslije očekuju preko 500 tona kornišona, 50 tana paprike, 100 tona paradaiza i više od 200 tona kropmira.

  „Naravno ovoliki rod će biti moguć ukoliko vrijeme bude naklonjeno poljoprivrednim usjevima.U potpunosti smo primjenili savremenu agrotehniku i sada je sve do vremenskih prilika.Uveli smo sistem navodnjavanja kap po kap i koristimo Bajerove zaštitne preparate.Svi smo prošli edukacije Luteranskog saveza i  radimo po standardu ISO 9001 za prooiuzvodnju zdrave hrane, kako to rade u razvijenoj Evropi“, kaže nam predsjednik Udruženja Toplica iz Svojata Salko Bešić, koji je danas tržištu isporučio prve količine od preko hiljduu  kg. jagode.

  Aktivista Udruženja Toplica Sefer Nurkić ističe kako su svi preduslovi za proizvodnju zdrave hrane u potpunosti ispunjeni:

  „Naše usjeve napajamo kap po kap i to vodom koja je pitka  sa izvora koji zadovoljava sve standarde za pakovanje bez dodatne dorade.Ovo je prirodna blagodet kakve nema na daleko.Otkup naših proizvoda plaseiraćemo  firmi u  Glumini, a u toku su pregovori za plasman u Njemačku. Ranije smo sarađivali sa Vegafruitom, ali nam još nisu isplatili oko 30 hiljada maraka. Imali smo tokom uzgoja raznog povrća  veliku stručnu pomoć od agronoma iz općine Živinice Mirsada Butkovića“.

  Kvalitet proizvodnje zdrave hrane naišao je na podršku Svjetske banke, čiji su stručnjaci boravili u Toplici i izvršili sva potrebna ispitivanja tla, vode i zraka, te je odobrena značajna donacija, o kojoj predsjednik Salko Bešić kaže:

  „Riječ je o realizaciji projektne dokumentacije za napajanje poljoprivrednih površina prirodnim padom za 200 hektara našeg polja.To će biti donacija Svjetske banke, uz uslov da zaposlimo jednog čovjeka na održavanju sistema. Ovaj projekat će koštati 300 hiljada dolara  i u cjelosti su bespovratna sredstva.Konkurencija za dobiti ova sredstva na nivou BiH bila je izuzetno jaka, ali smo uspjeli,  jer je kvalitet naših proizvoda u potpunsoti odgovarao standardima kvaliteta u Evropi“.

  Projekat navodnjavanja Topličkog polja površine od 200 hektara realizovaće se do iduće godine, što će pomoći poljoprivrednicima ovog kraja da postižu još bolje prinose!/Š.Gadžo/

Sefer Nurkić i Salko Bešić očekuju velike rezultate sa Topličkog polja

 

Vaš komentar na članak: