Dječije obdanište u Živinicama od juče je počelo sa realizacijom obaveznog Programa predškoslkog odgoja i obrazovanja –kojeg je donijelo Ministarstvo obrazovanja, nauke i sporta TK. Nastava po ovom Programu traje dnevno po 3 sata, a ukupni fond iznosi minimalno 150 časova  nastave. Ovaj vid obavezne nastave je besplatan, jer su obezbjeđena sredstva iz budžetskih fondova!

  Šire o  odgojno-obrazovnom radu djece predškolske dobi govorila nam je direktorica Dječijeg obdaništa u Živinicama Edisa Šljivić:

  „Za početak nam je došao 31 polaznik i to su djeca nezaposlenih roditelja, djeca sa posebnim potrebama, romska populacija i sl.Time smo formirali prvu odgojnu grupu, a u toku je formiranje još nekoliko grupa.Prema podacima s kojima raspolažemo na području općine Živinice ima oko 650 djece ( u gradu 180 ), koja će biti obuhvaćena obaveznim vidom predškolskog odgoja, a sredstva je obezbijedila naša Općina. U saradnji sa svim osnovnim školama organizovaćemo realizaciju Programa obaveznog predškolskog odgoja i obrazovanja i o svakoj sredini smo prikupili brojno stanje djece koja treba da pohađaju ovaj vid nastave.Koristim priliku da pozovem sve roditelje da svoju djecu upišu, kako bi bili spremni za pohađanje svog osnovnog školovanja“.

  Dječije obdanište u Živinicama najspremnije je dočekalo realizaciju Programa obaveznog predškolskog odgoja i obrazovanja, kada je riječ o Tuzlanskom kantonu. Ovdje nastoje obuhvaltiti svu djecu, o čemu su prikupljeni  potrebni podaci po školskim područjima.Ovaj vid nastave je besplatan i obavezna su ga pohađati sva djeca, osim one koja su pohađala JU Dječije obdanište Živinice. Program rada prilagođen je uzrastu i o tome direktorica Edisa Šljivić kaže:

  „Naša je obaveza da zajedno sa djecom realizujemo sadržaje razvoja govora, matematike, upoznavanje okoline, likovne kulture, tjelesni i muzički odgoj, za šta smo nabavili i odgovarajuća učila prilagođena ovom uzrastu. Program omogućava djeci da se socijaliziraju, integrišu u grupe, te usvoje planirana znanja koja su im potrebna pri upisu u školu.Nastava se izvodi svaki radn dan od 11 do 13,30 sati i trajaće do 29.aprila“.

  Na kraju pohađanja nastave djeca dobivaju uvjerenja o završenom obaveznom programu predškolskog odgoja i obrazovanja pred polazak u školu.

  „Pošto smo jedina ustanova u TK koja je od  Općine dobila sredstva za realizaciju ovog projekta, koji će omogućiti djeci  da se na vrijeme pripreme za školu, preostaje da se zahvalimo općini Živinice na razumjevanju i pravovremenom obezbijeđenju sredstava. Na vrijeme smo počeli rad s prvom grupom i nadam se da ćemo uspješno uključiti i ostalu djecu u ovaj vid odgojno-obrazovnog rada“, zaljučila je direktorica Šljivić./Š.G./

Grupa djece sa odgajateljicom Sabinom Andelić

Odgajateljica Muzafera Goletić pred početak časa
 

Vaš komentar na članak: