Nakon što je  Ministarstvo kulture Vlade FBiH, u saradnji sa Turističkom zajednicom TK,  odobrilo  sredstva za obnovu  popularnog Rusovog mlina u Potočarima, radovi na realizaciji projekta zaštite počinju sutra.Za Rusov mlin odobreno je 25 hiljada maraka, što će biti dovoljno da se vrati stari sjaj ovoj stogodišnjoj vodenici.

   Na lijevoj obali Oskove u Potočarima više od jednog stoljeća melje stara vodenica, nazvana Rusov mlin, po Omeru Kahrimanoviću, koji je veliki dio svog života proveo u Rusiji. Radio je Rusov mlin u teškim vremenima, nije ga ni rat mogao prekinuti, ali već 15 godina nasljednik  Ševket  vodi  borbu ne bi li ponovo osposobio mlin da služi svojoj namjeni.

   «Sretan sam što su završene sve potrebne pripereme i što će sutra početi rekonstrukcija i obnova mlina.Takođe me raduje što je Ministarstvo kulture FBiH prepoznalo značaj mlina i što je odobrilo sredstva, tako da uz pomoć općine Živinice ovaj stari mlin ponovo će proraditi», kaže zadovoljni Ševket Kahrimanović.

Općina Živinice je u Nadzorni odbor za gradnju vodenice angažovala arhitektu dr.sci.Nusreta Mujagića i umjetnika Suada Avdagića, čiji je zadatak da provode kontinuirani i kvalitetan nadzor, od uvođenja izvođača radova u posao do pripmpredaje objekta po završetku svih radova, koji su povjereni firmi "Merase comerce" Živinice.

    Rusov mlin nalazi se kraj puta Živinice-Banovići, te će novim izgledom privući pažnju brojnih prolaznika, ali i namjernike, željnih starih zanata, tradicije i običaja.
./Š.Gadžo/

Ševket Kahrimanović zadovoljno dočekuje sutrašnji početak obnove Rusovog mlina

Danas /subota/ do 10 sati radnici su porušili mlin do temelja i rekosntrukcija može početi

Ovako će Rusov mlin izgledati nakon rekonstrukcije
 

Vaš komentar na članak: