U Centru Vrati mi osmijeh u Ljubačama održan je susret predsatvnika ovog udruženja i političkih partija općine Živinice. Druženje je održano u okviru projekta "Ruka prijateljstva", a bili su pozvani svi koji su do sada pomagali djeci i podržavali spopsobnosti invalidnih lica i njihovu integraciju u zajednicu.

 Djeca su napisala šta je za njih prijateljstvo.Predsatvnici Centra su podnijeli svoj izvještaj o radu kao i program rada za narednu godinu. Za djecu s posebnim potrebama pokrenuli su inicijativu za gradnju vlastitog doma, kako bi se trajno riješilo pitanje prostorija, pa je na ovu temu bilo najviše riječi.

 "Naša politička partija će uvijek podržavati rad Centra, a i do sada smo to činili. Na sjednicama Općinskog vijeća takođe će SBB nastojati da se što više pomogne djeci s posebnim potrebama. Aktivno ćemo se uključiti u gradnju doma za ovu populaciju", rekao je vijećnik Fariz Tulumović.

 Vijećnici SBB su se odrekli polovine svojih paušala u korist djece s posebnim potrebama, a drugu polovinu namijenili su za stipendije siromašnih, a nadarenih učenika.

 Direkorica Centra Suada Omić se zahvalila na podršci političkih partija, od kojih očekuje podršku tokom priprema i usvajanja Budžeta općine Živinice za 2013.godinu, kako bi mogli dati svoj doprinos da se potpomogne gradnja doma ovom udruženju./Š.G./

Raznovrsne aktivnosti djece Centra Vrati mi osmijeh
 

Vaš komentar na članak: