Dosegnuti novi zdravstvene zaštite u Tuzlanskom kantonu odgovara onom u Sarajevskom, s tim da Tuzlanski raspolaže sa duplo manje novca, 180 miliona u odnosu na 360 miliona KM koliko za finansiranje zdravstvene zaštite ima Sarajevski kanton.

  Osiguranici u Sarajevskom kantonu participiraju u troškovima liječenja, ali ne u punom iznosu. Visina premije zdravstvenog osiguranja u Srednjebosanskom i Livanjskom kantonu iznosi 30 KM, Unsko-sanskom 20 KM.

  Vlada Tuzlanskog kantona podržala je Odluku Upravnog odbora Zavoda zdravstvenog osiguranja kojom se visina premije zdravstvenog osiguranja za ovu godinu utvrđuje u iznosu od 20 maraka.

  Prema podacima Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanski kanton broji 440.000 osiguranika. Prošle godine premiju zdravstvenog osiguranja uplatilo je 410.000 građana. Distribucija tzv.markica trebalo bi da počne krajem mjeseca.

  Vlada TK je donijela odluke na osnovu kojih se formiraju mirovna vijeća za rješavanje kolektivnih radnih sporova u oblasti osnovnog odgoja i obrazovanja, te srednjeg obrazovanja. Utvrđeni su i kriteriji za sufinansiranje prijevoza učenika.Procjenjuje se da će za troškove prevoza učenika biti izdvojeno oko milion 600 hiljada maraka./Mirela Selimović/

Vaš komentar na članak: