Mada je ovih dana mnogo poledice  po trotoarima i putevima klizav teren nije nanio osobito teške zdravstvene probleme sugrađanima.Oprez je očito kod većine glavna smjernica za očuvanje zdravlja u ovako teškim uslovima.U hitnoj službi Doma zdravlja imali su samo jednu intervenciju  usljed preloma noge kod jedne osobe.

  «Građani su oprezni, ranije smo imali više intervencija u sličnim prilikama.Međutim, imamo i dalje velike posjete zbog drugih slučajeva.Prema našoj evidenciji tokom 2009.godine hitnoj službi obratilo se blizu 42 hiljade građana», kaže šef hitne službe dr.Mirsad Bijelić.

  Osim hitnih intervencija tokom ove godine obavljane su i druge intervencije, o kojima specijalista Mirsad Šljivić kaže:

  «Imali smo preko 6 500 obrade, čišćenja i previjanja raznih rana, kao i preko 2 hiljade drugih zdravstvenih usluga koje su hitne prirode.Uvijek smo spremni pomoći prema mogućnostima kakvim sada raspolažemo»./Š.G./

Hitna služba spremna za intervencije
 

Vaš komentar na članak: