Nakon poznatog incidenta i upada Edhema Šarana u kancelariju općinskog načelnika Živinica Hasana Muratovića, kada ga je teško ranio hicima iz pištolja, ovih dana nadležni organi porušili su sporni prodajni objekat na gradskoj pijaci.Time je okončana sudbina nezakonito izgrađenog prodajnog objekta na pijaci, koji je toliko revoltirao Šarana da je krenuo likvidirati prvog građanina ove općine!

  U spornom objektu blizu izlaza s pijace ka autobusnoj stanici prodavali su se uglavnom
proizvodi od plastike.Da li je taj mali objekat morao biti razlogom napada na općinskog načelnika?

  U gradu ima još objekata koji bi mogli biti uzročnici raznih sukoba.Pomenućemo samo novoizgrađenu stambeno-poslovnu zgradu tuzlanske Simbre, koja je podignuta na mjestu nekadašnje Romanije i do same stambene zgrade Kula. 

  Vlasnici zgrade Kula  još nisu upoznati sa epilogom svoje peticije, koju su uputili nadležnim organima zbog gradnje poslovno-stambenog  objekta  Simbre  i to uz sami bok Kule, koja ima 24 stana, tako da zatvara prozore stanarima ove prve živiničke višekatnice!/Š.G./

Mjesto na kojem je bila sporna prodavnica na pijaci

Stara Kula i nova Simbrina zgrada još uvijek u sporu
 

Vaš komentar na članak: