Predsjedavajući Predstavničkog doma Parlamenta BiH Denis Bećirović večeras je posjetio općinu Živinice, gdje je razgovarao sa općinskim načelnikom Živinica Hasanom Muratovićem. Muratović je gostima predstavio Živinice i upoznao ih sa postignutim rezultatima u obalsti infrastrukture, poduzetništva, razvoju agrara i drugih djelatnosti.

 Denis Bećirevioć je ćestitaao načelniku Muratoviću na postignutim rezultatima, a nakon obavljenih razgovara Muratović i Bećirović su dali slijedeće izjave za medije:

 "Posjeta predsjedavajućeg Predsatvničkog doma Parlamenta BiH je čast za Živinice i mene lično. Denis Bećirević je došao sa konkretnim programima saradnje i time je uveo novi oblik parlamentarne demokratije, koju je doveo do nivoa lokalnih zajednica. Njegova podrška nekim našim projektima, kao što je toplifikacija grada, biće od velike koristi", rekao je Muratović.

 Denis Bećirević je impresioniran onim što je saznao o Živinicama i rekao je:

 "Ja sam došao da ohrabrim i podržim rukovodstva u lokalnim zajednicama i na osnovu onog što sam vidio čestitam Muratoviću i njegovim saradnicima na svemu što je učinio za ovu općinu. Mi u BiH moramo se što bolje povezati i uspostviti saradnju po vertikali, od države, entiteta, kantona do lokalnih zajednica, da se bolje međusobno informišemo i proširimo saradnju. Nastojaćemo ubrzati razvoj i posebno želimo pružiti pomoć oko realizacije najvažnijeg projekta-toplifikacije grada".

 Na kraju susreta općinski načelnik Muratović i predsjedavajući Parlamenta BiH Bećirović razmijenili su poklone-stećak simbol Živinica i Monografiju Parlamenta BiH./Š.G./

Razgovori Bećirović-Muratović sa saradnicima

Na kraju-razmjena poklona
 

Vaš komentar na članak: